"Om du ser ett instängt djur eller en person som visar tecken på överhettning, har du rätt att, för att rädda djuret eller personen, krossa rutan med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap 4 § Brottsbalken." - Polismyndigheten.

Tål att upprepas: Lämna inte din hund i en varm bil - detta gäller!

Ett sommarvarmt fordon kan snabbt förvandlas till en dödsfälla även om du lämnar en glipa i fönstret för ventilation eller parkerar bilen i skuggan.

Sommarvärmen är här! Precis som vi människor behöver tillgång till svalka gör djuren det. Se till att dina djur har vatten att dricka och gärna tillgång till skugga. 

Husdjur i bil

När det är varmt utomhus kan det snabbt bli mycket varmt inne i bilen. Har du hund eller annat djur med dig med på resan är det viktigt att ha en plats med bra ventilation. Du får inte lämna djuret ensam i bilen om temperaturen i bilen riskerar att bli över +25°C.

En hund kan bara svettas genom tassarna och kyler framför allt ner sig genom att flämta. Om omgivningens temperatur ökar snabbare än vad hunden har möjlighet att kompensera för, stiger hundens kroppstemperatur. En varm sommardag kan temperaturen i bilen bli över +50° C. Den höga temperaturen innebär livsfara för en hund som sitter instängd i en bil. Varje sommar inträffar dödsfall på grund av att hundar eller andra djur lämnas i bilar.

Vad kan du göra?

Som hundägare bör du först och främst undvika att förvara djuret i bilen. Om du ändå måste ta med hunden i bilen – undvik varma sommardagar. Försök i stället åka morgon eller kväll. Och när du reser med hund, stanna och rasta och ge den vatten regelbundet. Se till att parkera bilen i skuggan vid pauser.

Tecken på att en hund mår dåligt

När hunden börjar blir för varm försöker den kyla ner sig genom att flåsa och ändra ställning eller sno runt i jakten på skugga och svalka. Efter ett tag får den röda munslemhinnor, blir allmänpåverkad och kan bli apatisk.

Vissa typer av hundar löper större risk att drabbas av värmeslag än andra, framför allt hundar med kort nos. Stora hundar har normalt sämre förmåga att avge värme, men även fetma, ålder, sjukdomar och ras påverkar.

Hjälp hunden

Om du ser en kraftigt flåsande hund i en instängd varm bil:

  • Känn efter om bildörren är öppen
  • Ring 112 om du anser att situation är akut, annars 114 14
  • Notera registreringsnummer och klockslag
  • Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses
  • I nödfall: Krossa rutan. Om möjligt, välj en ruta som inte är nära djuret för att undvika glassplitter.

Källa: Polismyndigheten

"Om du ser ett instängt djur eller en person som visar tecken på överhettning, har du rätt att, för att rädda djuret eller personen, krossa rutan med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap 4 § Brottsbalken. Nöd föreligger bland annat när fara hotar liv, hälsa eller egendom. Den som vidtar den räddande åtgärden måste vara beredd att identifiera sig för tillkallad polis eller bilägaren/föraren. Ring helst först. Polisen kan ha en patrull i närheten som kan hjälpa till med bedömningen."

Citat från Polismyndighetens webbplats