Valpar är söta, men det finns flera saker som är bra att tänka på innan ett valpköp.

Går du i tankar att köpa valp? Här är 4 tips!

Vad ska man tänka på före man köper en valp? Här ger Härliga Hunds juridikexpert Anna Öster sina bästa tips till valpköpare.

Berätta, vilken ras har du nu och varför? 

Nu har jag två Samojedhundar, Apache 10 år och Isco 6 år. Innan har jag haft Bouvier des flandres, Labradorer och Bearded collies. Jag valde samojeder för att jag ville ha en robust samarbetsvillig hund som gillar utmaningar, sport och äventyr och det gärna på snö. Samojedhunden är egensinnig, har humor, en djupt präglad jaktinstinkt och är pratglad. Rasen kräver mycket aktivitet och tycker inte om att vara ensam. Trivs bäst att vara ute i friska luften dagtid och vill ha svalt inne. 

Härliga Hunds expert på juridik tävlar med sin samojed Apache i tävlingsformen Muddy Paws. Genom lera, knepig terräng och över stock och sten!

Här kommer Annas tips till valpköpare:

1. Välj hundras med omsorg 

Anna Öster

Anna är SBK allmänlydnadsinstruktör och draghundsporinstruktör. Därutöver är Anna ordförande i Lidingö Brukshundklubb där hon även leder öppen träning i Äventyrskommittén.

 Äventyrskommitténs syfte är att få starka hundar och förare som tillsammans utvecklas i en bra relation som utgår från kommunikation och samarbete och att ha kul tillsammans.

Fundera på vad du vill göra med din hund och vilken ras som passar dig. Vill du ha en brukshund, vallhund, spårhund, draghund eller sällskapshund. Hur ser din tid ut för träning? Skaffa inte en hund som behöver mycket aktivering för huvud och kropp om du inte har den tiden att lägga på din hund.

Ta reda på så mycket som möjligt om den hundras du är intresserad av. Försök att träffa någon som har den rasen så att du dels kan ställa frågor, dels umgås med rasen. Ofta ordnar brukshundklubbarna informationsträffar för valpköpare där du kan ställa frågor. Låt ditt val få ta tid för det är så viktigt både för dig och din hund att det blir rätt och att ni får en harmonisk relation.

2. Viktigt att köparna ställer krav på uppfödaren och att uppfödaren ställer krav på köparen 

Som köpare bör man undersöka varifrån hundvalpen kommer. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund får inte en valp skiljas från moderstiken innan valpen har uppnått åtta veckors ålder. Så se till att träffa uppfödaren i uppfödarens egna hem så att du också kan få träffa moderstiken. En bra uppfödare kan du som köpare även vända dig till framöver om det uppstår frågor. 

Det är även klokt att köpa valpen av en uppfödare som har registrerat valparna i Svenska Kennelklubben (SKK). Uppfödare som godkänts av SKK får bara sälja valpar efter föräldrar som genomgått olika tester som kan skilja sig åt beroende på ras. Det kan det vara röntgen av höfter och armbågar, ögonlysning, test för hudsjukdomar med mera. För vissa raser ska föräldrarna även ha genomgått ett mentaltest (MT). I dessa tider är det viktigt att vi främjar en god avel så välj en uppfödare som satsar på en sund rasutveckling. 

Men det är även viktigt att uppfödare ställer krav på köparna och avråder att köpa en ras eller hund vars aktivitet eller mentalitet ej passar den köparen. Vissa raser kan vara tokiga att ha som hundägare för första gången. 

3. Köpeavtal 

Det är även viktigt att se till att det upprättas ett köpeavtal. Min varma rekommendation är att det upprättas ett skriftligt avtal i enlighet med SKKs rekommendation och mallavtal. Samma rekommendation ger jag dig som köper en valp av en uppfödare som ej är med i SKK. Allt för att tydlighet ska råda och missförstånd ska undvikas. Det är viktigt för både köpare och säljare, men framförallt för hunden, att det blir en trygg avtalsrelation. 

Kontrollera att du vid köpet får med dig köpeavtal, friskhetsintyg från veterinär, bevis på att valpen är vaccinerad och avmaskad samt ID-märkt med ett chip i nacken. Valpen ska vara registrerad hos Jordbruksverket. 

4. Planera hemkomst och skapa en lugn miljö 

Att flytta till ett nytt hem och lämna moderstiken och syskon innebär en stor omställning. Då valpen är mellan 3 – 16 veckor är den i den s.k. socialiseringsfasen och allt som sker under den perioden kan få stor påverkan på hundens liv. Både hemresan och ankomsten till nya hemmet brukar ske då valpen är 8 – 10 veckor, dvs. under socialiseringsfasen. Så se till att det går lugnt till och att valpen får god tid på sig att lära känna sin nya familj, sitt nya hem och miljö. Låt vänner och släktingar få vänta med besöket. Undvik att utsätta den från starka sinnesintryck som aggressiva hundar eller stora kalas. Men passa på under denna period med inlärning, bygga upp en trygg relation och följsamhet. För nu börjar er spännande tid tillsammans!