Hund med spädbarn
När ett barn skadas är det ofta familjens hund, eller någon närstående till familjens hund.

Forskare: Därför ska du aldrig lämna en hund ensam med ett barn!

Dödliga hundattacker drabbar särskilt barn och äldre. Enligt Andreas Svensson, docent i evolutionär ekologi vid Linnéuniversitetet, är det inte alltid aggressivitet som driver en hund till attack. Det finns andra faktorer som spelar in.

Äldre och barn är överrepresenterade i hundattacker med dödlig utgång. En anledning till att äldre drabbas, kan vara för att hunden drar omkull personen så att den faller.

Även små spädbarn kan vara offer för hundattacker utan att nödvändigtvis provocera hunden. I såna fall handlar det om en insikt snarare än en medveten handling, berättar Andreas Svensson som är docent i evolutionär ekologi vid Linnéuniverstitetet till SVT:

- När det gäller små spädbarn så har det ju inte provocerat hunden utan det finns mycket forskning som talar för att i de här fallen så kan det vara ren rovdjursinstinktens som slår till. Precis som att den ser en hare eller någonting, så kickar den i, säger han och fortsätter:

Fungerar som ett rovdjur i det läget

- Så det är inte att den är aggressiv eller ilsken eller så, utan att den helt enkelt fungerar som ett rovdjur i det läget.

- Till exempel hoppgungor som man ibland sätter barn i, har visat sig kunna trigga jaktinstinkternas hundar. Det kan ju gå väldigt väldigt fort, och småbarn kan ta stor skada på väldigt kort tid.

Flest bitskador sker i hemmet

I de allra flesta fall där hundar bitit ett spädbarn har skadan skett i hemmet.

- Det är oftast familjens hund eller någon till familjen närståendes hund, och jag menar att man aldrig ska lämna småbarn ensamma med hundar. De ska inte befinna sig i ett rum utan att det finns en vuxen med, säger Andreas Svensson och fortsätter:

- Även små hundar som man kanske tycker är världens snällaste är ju rovdjur och kan triggas av olika saker.