Polis och myndigheter gör inte tillräckligt för att förhindra hundattacker.

Utredning slår fast: lagändring krävs för att motverka hundattacker

Efter en utredning står stadskontoret fast:  polis och myndigheter gör inte tillräckligt för att skydda allmänheten från hundattacker. Nu kräver det en lagändring.

Polis och länsstyrelse har bristande system och rutiner, och är för återhållsamma när det gäller att omhänderta hundar efter en attack. Det konstaterar Stadskontoret fast i en ny utredning.

Eftersom polisen är försiktig med att ingripa efter hundincidenter, resulterar det i att systemet för att förhindra skador och problem inte fungerar tillräckligt bra. Dessutom är samarbetet mellan myndigheterna otillräckligt, vilket försvårar ytterligare att lösa problemen.

Pekar på vikten av lagförändring

Statskontoret föreslår bland att regeringen ska ”utöka länsstyrelsernas möjligheter att utreda anmälningar enligt tillsynslagen, och att ge både länsstyrelserna och polismyndigheten bättre möjligheter att agera skyndsamt när djur behöver omhändertas”. 

Utredningen visar också att myndigheterna inte har tillräckliga befogenheter för att göra sitt arbete på ett bra sätt. Bristande styrning från regeringen och brist på befogenheter är också problem som hindrar systemet från att fungera som det borde.

Statskontorets generaldirektör, Annelie Roswall Ljunggren, betonar vikten av att länsstyrelserna och Polismyndigheten byter strategi och förbättrar sitt samarbete.

– Länsstyrelserna och Polismyndigheten behöver arbeta annorlunda och hitta bättre former för att samarbeta och utbyta information framöver för att verksamheten ska fungera bättre. Men myndigheterna behöver också ökade befogenheter för att kunna arbeta mer effektivt och skyndsamt. Där behöver regeringen ta initiativ till lagändringar, säger Statskontorets generaldirektör, Annelie Roswall Ljunggren i ett pressmeddelande.