Oroar du dig att din hund får för lite stimulans eller är deprimerad? Du är inte ensam.

Studie: Ägare känner lika stor oro över sina husdjur som över barnen

Husdjursägare känner ofta lika stor oro för sina djur som för sina andra familjemedlemmar, enligt en undersökning. Speciellt unga djurägare mellan 18-39 år oroar sig mest.

Att ha en hund eller katt ger glädje, men det kan också medföra en hel del oro. Hundägare oroar sig något mer än kattägare, men orsakerna till oron är liknande oavsett om det är en hund eller katt i hemmet.  

Men är den här oron berättigad? Och vad kan djurägare göra för att skapa ett harmoniskt liv med sina djur? Här är experternas tips!

Här är de tre vanligaste anledningarna till oro:

  • Sjukdom eller smärta: Den största anledningen till oro är att djuret är sjukt eller har ont någonstans. Det oroar 44 procent av djurägarna. Många djurägare oroar sig för att deras djur är sjuka eller skadade. Även om det kan hända är det inte alltid så. Genom att lära sig tidiga tecken på ohälsa kan man bättre hantera sin oro.
  • - Hundar brukar vara ganska bra på att kommunicera om de inte mår bra. Små tecken att vara uppmärksam på kan vara att djuret drar sig undan resten av familjen, är mer passiv när den är vaken och att den sover mer än vanligt. Förändrad aptit är ett annat tecken på att något inte är helt ok, säger Patrik Olsson,  hundexpert på Agria.


  • Understimulering: Är mitt djur understimulerat? Det oroar sig 27 procent för. Djur som inte får tillräckligt med mental eller fysisk stimulans kan bli uttråkade. Genom att aktivera hunden med enkla trick eller ge katten tillgång till en stimulerande miljö kan man förebygga detta.

    - Med ganska enkla tricks kan hunden aktiveras när den visar sig leksugen. Inomhus går det exempelvis att bädda in små godisar i en handduk som knyts ihop, att gömma godisar på fler ställen eller träna på ett nytt tricks med glad röst och mycket beröm. Utomhus går det att göra hundpromenaden mer spännande genom balansgång över stock och sten, gömma saker eller personer som hunden får nosa upp och låta den använda sina sinnen, säger Patrik Olsson.

  • Psykisk hälsa: 13 procent av djurägarna oroar sig för djurets psykiska hälsa. Det kan vara svårt att bedöma om ens djur är lyckligt, men generellt sett mår de flesta bra om de äter bra, kan koppla av och får tillräckligt med stimulans. Det är viktigt att lära sig tolka djurets beteende för att kunna bedöma dess psykiska hälsa.

    Undersökningen, som genomfördes av Xtreme på uppdrag av Agria och involverade 800 hund- och kattägare.

Källa: Agria