Numera är det bland annat inte längre lagligt att köpa hundar i djuraffär i Spanien.

Spansk lag: Krav på utbildning för hundägare

Visste du att alla hundägare i Spanien måste genomgå ett utbildning för att äga hund? Det är en ny lag sedan ett år tillbaka.

För drygt ett år sedan godkändes en ny djurskyddslag i Spanien. Den nya lagen innebär att det blir obligatoriskt för hundägare att genomgå en kurs för att få köpa eller adoptera hund eller katt. Lagen förbjuder även att hundar lämnas ensamma i mer än 24 timmar. Dessutom måste hundens bostad ge skydd gentemot väderförhållanden som stark sol, väder och vind, samt vara tillräckligt stor i förhållande till husdjurets storlek.

Ändringarna innebär även strängare straff för djurmisshandel. Tidigare var det högsta straffet man kunde få för att ha misshandlat ett djur till döds 18 månaders fängelse. Numer kan brottet resultera i upp till 2 år, och i vissa fall 3 års fängelse. 

Misshandel som kräver veterinärvård kan leda upp till 1,5 års fängelse. 

Men de nya åtgärderna gäller inte alla djur, utan är främst inriktade på sällskapsdjur och påverkar inte boskap eller jakthundar.

Djuraffärer får inte längre sälja hundar, katter och tamillrar.

Djurs rätt till delad vårdnad vid skilsmässa

I början av 2022 slog Spanien fast en lag som innebär att husdjur är "levande, kännande varelser" och inte en "sak" eller "objekt". I flera andra länder har liknande lagar införts de senaste åren.

Vilket innebär bland annat att familjerätten även måste ta husdjurets välbefinnande i bedömning i samband med skilsmässa, och där med kan domstolen  besluta om delad vårdnad - om det är vad som gynnar husdjuret. Ifall någon av parter har historik av vanvård av djur kan nekas vårdnad.