Från 1 mars till 20 augusti gäller särskilda regler för hundägare.

Lag på att hålla hunden kopplad från 1 mars

Nu är det den tiden på året - från och med den 1 mars till den 20 augusti gäller enligt lag att hundar måste hållas under tillsyn när de vistas i naturen, särskilt eftersom det är parningstid för vilda djur. 

Från och med den 1 mars till den 20 augusti gäller lagen om tillsyn över hundar. Vilket i  och katter att hålla hunden i koppel, oavsett om det är en sällskaps- eller jakthund.

Endast extremt vältränade hundar kan tillåtas vara lösa under denna period. För att hunden ska få vara fri från koppel måste ägaren ha full kontroll över den, precis som om den var kopplad. Hundens rörelsefrihet bör begränsas till bara några meter från ägaren för att undvika konfrontation med vilt, även om den svarar på inkallning.

Allvarliga risker om hunden orsakar skada

Det finns allvarliga risker om hunden inte kan hållas under kontroll. Ett exempel är händelsen i början av december 2018, då en jakthund som attackerade och skadade en ko avlivades av en jägare. 

Hundägare har ett strikt ansvar för att deras hund inte orsakar ”skador eller avsevärda olägenheter”, vilket inkluderar både vilda djur och exempelvis betande tamdjur. Även om hunden inte biter djuren utan bara jagar dem i en hage, räknas det som en skada eller olägenhet.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.