Commander må vara gullig, men har gjort att både Secret Service personal och livvakter känts sig otrygga på jobbet i Vita huset.

Joe Bidens hund utvisad från Vita huset - bet personal 24 gånger

Joe Bidens hund har bannlysts från Vita huset. Det efter att hunden, vid namn "Commander", bet personal från Secret Service vid minst 24 tillfällen. 

Efter att Joe Bidens hund Commander har bitit personal från polisstyrkan Secret Service har han nu bannlysts från Vita huset, enligt Omni.

I ett internt mail som skickades ut i juni 2023 stod det  ”Vi måste vara kreativa för att säkra vår personals trygghet”. Av de 24 tillfällena som personal har blivit biten var flera av incidenterna allvarliga. Ett av betten ledde  till att en Secret Service personal fick ett sår som ledde till att han förlorade betydande mängder blod.

Rundturer tvingats att stoppas - för att dölja blodspåren

Presidenthustruns kommunikationschef Elizabeth Alexander sa i ett uttalande:

”De (presidentparet) är tacksamma för det tålamod och stöd som Secret Service och alla inblandade visar när de fortsätter att söka efter en lösning. Commander är i nuläget inte på Vita husets område”.

Tydligen ska rundturerna i Vita husets östra flygel tvingats att stoppas i 20 minuter för att städa undan spåren från en av incidenterna. 

Nu har Commander flyttats från Vita huset.