Idag är var tredje hund och katt en senior.

Hundar och katter lever längre än någonsin - här är veterinärens 5 råd

Hundar och katter lever längre än någonsin tidigare. Med stigande ålder löper de ökad risk att utveckla åldersrelaterade hälsoproblem. AniCuras veterinär ger råd för att hjälpa ditt husdjur att må bra även vid hög ålder.

Precis som människor lever husdjuren allt längre. I dag är ungefär var tredje hund och katt en senior. Det medför att det blir allt vanligare med åldersrelaterade sjukdomar och åkommor.

- Åldersrelaterade hälsoproblem uppfattas ofta av djurägarna som normala följder av åldrande. Många äldre hundar och katter lider av artros vilket är ett smärtsamt tillstånd som yttrar sig som hälta eller stelhet. Det finns idag goda möjligheter att lindra symptomen med hjälp av läkemedel och djuret ska inte behöva lida i onödan,  säger Sandra Douglas, chefsveterinär på AniCura.

- Även tandsjukdomar, högt blodtryck och tumörsjukdomar är vanligt förekommande hos åldrande hundar och katter, 

Underliggande hälsoproblem hos 25 procent av äldre hundar och katter

Laboratorietester hos till synes friska äldre hundar och katter, avslöjar underliggande hälsoproblem hos 25 procent av hundarna och 33 procent av katterna. Genom att upptäcka detta i ett tidigt skede finns ofta möjlighet att sätta in behandling och därmed öka chansen att djuret kan leva längre trots sin sjukdom.

AniCura lanserar nu en seniorkampanj för att öka medvetenheten bland sina 12 000 medarbetare och hos miljontals djurägare över hela Europa om den seniora hunden och kattens särskilda behov och utmaningar. Kampanjen innehåller information till djurägare hur de bäst tar hand om sin seniora hund eller katt och den belyser de vanligaste förekommande sjukdomarna hos äldre hundar och katter.

- Med regelbundna hälsokontroller finns möjlighet att på ett tidigare stadium identifiera hälsorelaterade problem vilket kan göra stor skillnad för den seniora hunden eller kattens livskvalitet, säger Sandra Douglas.

Veterinärens råd för äldre hundar och katter:

  • Anpassa fodret. Med stigande ålder förändras hundens och kattens näringsbehov. Se till att din senior får ett foder anpassat efter dess ålder. Ta gärna hjälp av din veterinär i valet av foder.
  • Välavvägd motion. Även den äldre hunden och katten behöver få röra på sig regelbundet. För hundar är det oftast bättre med flera korta promenader än färre och längre promenader. Tänk på att du kan behöva sänka tempot på promenaderna och ta pauser längs vägen.
  • Prioritera tänderna. Att borsta hundens eller kattens tänder är viktigt, inte minst när djuret blir äldre. Att vänja djuret vid tandborstning tidigt i livet är en god investering i dess hälsa. Besök veterinären regelbundet för bedömning av djurets tänder. Att arbeta förebyggande med tandstensborttagning och rengöring minskar risken för allvarliga munhåleproblem. 
  • Trygg miljö. Den äldre hunden kan ha fått sämre syn eller hörsel, det kan skapa problem om hunden till exempel vistas lös under promenaderna. Säkerställ att den inte råkar illa ut i trafiken! Den seniora katten kan ha fått svårt att ta sig upp till favoritplatsen – hjälp den genom att till exempel skapa en ramp som den kan gå på.
  • Mental stimulans. Trots en ofta sjunkande energinivå hos äldre djur, är det viktigt att stimulera deras sinnen. Ge din hund möjlighet att lära sig nya tricks eller aktivera den med till exempel noseworkövningar. Den äldre katten kan fortfarande uppskatta lek med laserpekare eller en ny leksak.

Källa: Anicura