Etologen om bitskador: Människors och hundars psykiska problem ökar

I Sverige äter var tionde person antidepressiva läkemedel. Psykiska problem börjar också dyka upp hos hundarna. Vårt sätt att bemöta hundars rädslor förstärker ett instabilt beteende i hunden, det menar etologen Erik Wilsson. 

Enligt etologen Erik Wilsson finns det betydande problem med hur vi hanterar hundar i dagens samhälle. I en intervju med Nyheter24 pekar han på att vårt sätt att behandla hundar kan ha negativa konsekvenser för deras fysiska och psykiska hälsa. Wilsson betonar att hundar tenderar att spegla människors beteenden och att bristen på korrekt uppfostran kan leda till allvarliga problem.

– Psykiska problem börjar också dyka upp hos hundarna. Tio procent av befolkningen i Sverige använder någon form av antidepressiva mediciner vilket även börjar drabba hundarna där vi ser överdrivna rädslor, reaktioner och även antalet anmälda fall av bitskador på människor som ökat med 30 procent på ett år.

Curling kan påverka hundarnas känslighet för obehag

Enligt Wilsson kan de ökade antalet bitskador delvis vara en följd av samhällets ökade våldsbenägenhet, men också ett resultat av bristande uppfostringsmetoder hos hundägare.

Wilsson pekar på en trend där hundägare tenderar att behandla sina husdjur på samma överbeskyddande sätt som de behandlar sina barn. Han varnar för att detta överdrivna "curling"-beteende kan göra hundarna mer känsliga för obehag och leda till aggressivt eller räddhågsen beteende.

- Vi skämmer bort hela systemet och samtidigt som vi boostar lusten så blir hunden också mer känslig för obehag. Curlar man barn och hundar så blir de känsligare för obehag.