Djurens Rätt till SAS: Sluta transportera hundar till djurförsök

I augusti 2023 kom det till allmänhetens kännedom att Scandinavian Airlines (SAS) bidrar till djurförsök genom att transportera hundar till laboratorier runt om i Europa. Djurens Rätt har sedan dess försökt att etablera en dialog med flygbolaget, men då svar har uteblivit lanserar organisationen nu en informationskampanj mot SAS.

Djurens Rätt har tidigare uppmärksammat att SAS möjliggör transporter av hundar till laboratorier runt om i Europa. Hundarna tvingas leva i bristfälliga miljöer och utsätts för plågsamma tester, vilket SAS bidrar till genom att tillåta transporter av djur som avses att utsättas för djurförsök. Under hösten skickade Djurens Rätt en skrivelse till flygbolaget med inbjudan till ett möte för att diskutera antagandet av en policy som skulle förbjuda djurtransporterna, och under vintern har ytterligare kontaktförsök gjorts, men SAS har uteblivit med sitt svar.

Flera företag inom transport- och resebranschen, såsom FedEx, UPS och British Airways, har redan implementerat policys som förbjuder djurtransport till försöksanläggningar. Djurens Rätt anser att det är anmärkningsvärt att SAS väljer att fortsätta med denna praxis som innebär ett stort lidande för djuren.

– Det är helt oacceptabelt att SAS fortsätter att transportera hundar till plågsamma djurförsök! SAS har alla möjligheter att säga nej och Djurens Rätt kräver att de omedelbart slutar att skicka hundar till döden, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Informationskampanjen kommer att fortgå tills dess att SAS väljer att införa en policy som förbjuder transport av djur till laboratorier. SAS uppmanas att lyssna på tidigare uppmaningar från både allmänheten och djurrättsorganisationer världen över, och arbeta för en framtid där djurförsök och långa djurtransporter inte längre är en del av verksamheten.

– Som en av världens ledande djurrättsorganisationer arbetar Djurens Rätt för de djur som är flest och har det sämst. Djurförsök är anledningen till att organisationen grundades år 1882 och vi är fast beslutna att kämpa tills dess att SAS tar sitt ansvar, avslutar Camilla Bergvall i ett pressmeddelande. 

Källa: Djurens rätt