I dagsläget är det inte lagligt att skriva ut CBD-olja till hundar, i Danmark förekommer det ändå att hundägare ger det till sina djur.

Därför ger fler personer cannabis till sina hundar

En undersökning i Danmark visar att nästan 40% av de danska hundägarna ger sina hundar cannabispreparat. Enligt en svensk professor och veterinär ökar efterfrågan om att ge sin hund CBD-produkter.

– Jag ser en ökad tendens även i Sverige. Allt fler djurägare efterfrågar CBD-produkter, säger veterinären Henrik Rönnberg till SvD. 

I Danmark har en undersökning gjorts gällande användning av cannabispreparat hos hundägare.  Danska forskare frågade 2000 hundägare ifall de ger sina hundar cannabisliknande preparat, och 38% svarade ja, enligt en studie som publicerats i tidningen Plos One, skriver SvD.

– Jag ser en ökad tendens även i Sverige. Allt fler djurägare efterfrågar CBD-produkter, säger Henrik Rönnberg, professor i veterinärmedicinsk farmakologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, till SVT.


Ämnet CBD skrivs ut till människor i Sverige och Danmark

De cannabispreparat som undersökningen gällde är Cannabidiol (CBD) produkter. CBD är ett ämne som kan utvinnas från cannabisväxten.
Ämnet CBD skrivs ut till människor i både Sverige och Danmark och är känt för att behandla vissa sjukdomstillstånd, enligt Läkemedelverket.

Ämnet CBD har inga psykoaktiva effekter, det vill säga att den som intar ämnet inte blir drogpåverkad. Enligt Läkartidningen har användningen av medicinsk cannabis hos svenskar ökat kraftigt de senaste åren.

Enligt Henrik Rönnberg finns det studier som tyder på att ämnet har en effekt även på hundar.

– Det finns några studier som visar att det kan ha effekt på hundar. Sen har samhället i stort fått en mer liberal hållning till cannabis-produkter, och tillgången av preparat har ökat. Det spiller över på djuren, säger Henrik Rönnberg till SVT.

Olagligt att skriva ut till djur

I den danska studien används CBD oftast av hundägare för att hjälpa sina djur med smärtlindring, kramper, beteendeproblem och allergier.

Trots att vissa studier visar en god effekt på användningen av ämnet för djur råder Henrik Rönnberg att förhålla sig till resultaten med försiktighet. 

– Vi kan kanske inte dra jättestarka slutsatser om förekomsten eller effekten av den här studien. Eftersom viljan är god vill man gärna se en positiv effekt och kanske blundar för motsatsen.