Väst med vassa piggar för att skydda från varg får tummen ner: ”är oacceptabelt”
Att kräva eller inte kräva skyddsväst med piggar för att få skyddsjakt efter rovdjursangrepp mot jakthundar? Det är frågan när nya tumregler för skyddsjaktsansökningar skickats ut på remiss. Foto: Anders Ljung

Väst med vassa piggar för att skydda från varg får tummen ner:

Om varg, eller något annat stort rovdjur, attackerat en jakthund på löshundsjakt ska det i fortsättningen bara gå att få skyddsjakt på rovdjuret om hunden haft skyddsväst med piggar. Det föreslår Viltskadecenter i nya tumregler för när skyddsjakt bör beviljas. Båda jägarorganisationerna gör tummen ned för västkravet.

De tumregler som gäller nu när länsstyrelserna ska handlägga ansökningar om skyddsjakt på stora rovdjur som björn, varg och lodjur är från 2006 och togs fram av Viltskadecenter och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Efter 18 år är riktlinjerna föråldrade. Bland annat på grund av att vargstammen på den tiden har tredubblats i storlek.

Naturvårdsverket har fått uppdrag av regeringen att ta fram nya riktlinjer för att få skyddsjakt på varg. Det ska vara klart senast sista mars i år.

Förslag från Viltskadecenter

Som en del i det uppdraget har verket bett Viltskadecenter lägga fram ett förslag om nya kriterier för beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Förslaget från Viltskadecenter har sänts upp på remiss till länsstyrelserna och Nationella Rovdjursrådet. I rådet finns jägarorganisationerna, som främst kritiserar kravet på så kallade vargvästar med piggar.

Är det en så kallat genetiskt värdefull invandrad finsk-rysk varg som tagit en jakthund ute på jakt ska det krävas två vargangrepp på jakthundar som bär skyddsväst med vassa piggar över ryggen för att få skyddsjakt, enligt förslaget.

Staten betalar hela västen

I gengäld föreslår Viltskadecenter att jakthundsägare får höjt bidrag till köp av skyddsvästar om hunden släpps i ett område där en invandrarvarg är stationär. Då ska det ges bidrag till hela inköpskostnaden upp till max 8 000 kronor.

I förslaget erkänner visserligen Viltskadecenter att det är oklart hur effektivt det är att ha skyddsvästar med piggar. Men ”om västar används i ännu större utsträckning än idag kommer vi kunna samla på oss erfarenheter snabbare”, argumenterar Viltskadecenter.

Köper inte förslaget om vargväst

Men varken Jägarnas Riksförbund eller Jägareförbundet köper förslaget om vargvästar.

Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen, säger till Svensk Jakt att det ”är oacceptabelt att vi ska använda våra hundar i ett forskningsprojekt för SLU”.

– Vi vet inte om västarna ger något skydd eller om de ökar risken för andra skador, säger han till Svensk Jakt.

JRF gör också tummen ned

Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, gör också tummen ned för tumregeln att använda skyddsväst.

– Det är väldigt oklart vad som gäller för jakthundar som inte har skyddsväst på sig. Det ska naturligtvis inte spela någon roll om hunden har väst eller inte. En varg som angriper en hund ska omedelbart kunna avlivas vid skyddsjakt, fastslår JRF-konsulenten till Jaktjournalen.

I övrigt föreslår Viltskadecenter att det även ska gå att få skyddsjakt när ett stort rovdjur gjort ett angrepp mot en hund som förs i koppel, vistats i ägarens trädgård eller har varit ute på eftersök efter skadat vilt. Det gäller även om det är en varg som anses vara genetiskt viktig.

Nu krävs minst tre eller fyra vargangrepp

Med nuvarande regler behövs minst tre vargangrepp på hundar om det gäller ensamma vargar eller vargpar. Är det samma familjegrupp som tar hundar krävs minst fyra dokumenterade vargangrepp.

När det gäller boskap föreslås att det under ett år ska ha dokumenterats minst två angrepp på får eller getter av björn, lodjur eller varg i ett revir, eller motsvarande hemområde, för att få skyddsjakt. Men finns det ett godkänt rovdjursavvisande elstängsel (RAS) runt hagen bör skyddsjakt beviljas efter ett angrepp, enligt förslaget.

Nu krävs det att det inom en tolvmånadersperiod skett minst fyra angrepp på tamdjur av samma varg, vargpar eller vargfamilj.

Ett angrepp mot nötboskap ska räcka

Med de nya tumreglerna ska det räcka med ett angrepp mot nötboskap av björn, varg eller lo.

Men handlar det om en invandrad varg vill Viltskadecenter höja ribban för när skyddsjakt bör beviljas efter angrepp mot boskap. Då krävs inom tolv månader minst fyra angrepp mot får eller getter. Är det nötboskap behövs minst tre angrepp av invandrarvarg. Men är det RAS-stängsel räcker det med ett angrepp av en varg som ses som genetiskt värdefull för att få skyddsjakt, föreslår Viltskadecenter.

JRF vill ha enklare skyddsjakt

Alla de här olika förslagspunkterna får inget gensvar hos JRF, som vill ha en enkel och obyråkratisk hållning till skyddsjakt på varg och övriga stora rovdjur.

– Så länge Sverige har uppnått nationell gynnsam bevarandestatus och så länge som förvaltningsområdet eller länet har uppnått miniminivån ska skyddsjakt automatiskt medges efter ett angrepp, kommenterar JRF-konsulenten Jens Gustafsson till Jaktjournalen.

– Det finns ingen anledning att ställa olika tamdjur och värden mot varandra. En varg som angriper ett tamdjur ska snabbt och enkelt kunna avlivas, konstaterar han.

– Det ska naturligtvis inte spela någon roll om hunden har väst eller inte. En varg som angriper en hund ska omedelbart kunna avlivas vid skyddsjakt, fastslår JRF-konsulenten Jens Gustafsson. Foto: Jägarnas Riksförbund
– Det ska naturligtvis inte spela någon roll om hunden har väst eller inte. En varg som angriper en hund ska omedelbart kunna avlivas vid skyddsjakt, fastslår JRF-konsulenten Jens Gustafsson. Foto: Jägarnas Riksförbund