Ny upptäckt: Hund med ullpäls
Hund + ullpäls = sant! Foto: Getty Images

Ny upptäckt: Hund med ullpäls

Visste ni att det har funnits en hund med ullpäls? Rasen är numera utdöd men har i flera generationer bevarats av USA ursprungsbefolkning.

Förr användes pälsen från den unika hundrasen traditionellt inom textilproduktion och vävning. När traditionen avtog under 1800-talet resulterade det att rasen, som kallades för Mutton, så småningom gick förlorad.

Kolonialpolitik ledde till att de försvann

Mutton utgör det enda kända exemplet på en inhemsk nordamerikansk hundras med en förkolonial härkomst. I en ny studie, ledd av antropologer vid National Museum of Natural History vid Smithsonian Institution i USA, har forskare analyserat pälsen från en ullhårig hund från Coast Salish, vid namn Mutton, insamlad år 1859.

Forskarna intervjuade också vävare om traditionell kunskap och minnen kring ullhåriga hundar, deras betydelse inom ursprungsbefolkningen och hur kolonialpolitiken ledde till att de försvann.

– Så det verkar som att ursprungsbefolkningen i Salish-regionen aktivt jobbade på att hålla sina ullhåriga hundar isolerade, säger Love Dalén.

Källa: Stockholms universitets webbplats.