Hur påverkar veterinärkostnaderna dig?

Veterinärkliniken offentliggör priserna - ökar transparens för hundägarna

– Det är svårt att sätta ett exakt pris på en vårdinsats innan vi har sett djuret eftersom alla djur och sjukdomsfall är unika. Men genom vår prislista kan djurägaren få en ungefärlig bild av hur mycket något kommer att kosta, om det handlar om cirka 1 000 eller om cirka 10 000 kronor, säger Petra Wadlund Lindh

Att i förväg sätta en prislapp på vård av ett djur är svårt, men inte omöjligt. Det har Distriktsveterinärerna visat genom sin offentliga prislista.

I den hittar djurägare priser för de vanligaste åtgärderna och behandlingarna för att få en ungefärlig prisbild innan de bokar ett veterinärbesök.

– Det är svårt att sätta ett exakt pris på en vårdinsats innan vi har sett djuret eftersom alla djur och sjukdomsfall är unika. Men genom vår prislista kan djurägaren få en ungefärlig bild av hur mycket något kommer att kosta, om det handlar om cirka 1 000 eller om cirka 10 000 kronor, säger Petra Wadlund Lindh, teamledare för Distriktsveterinärernas prisgrupp, i ett pressmeddelande.

Genom vår prislista kan djurägaren få en ungefärlig bild av hur mycket något kommer att kosta, om det handlar om cirka 1 000 eller om cirka 10 000 kronor

Öppnar dörren till diskussioner om pris

Med prislistan vill Distriktsveterinärerna ge djurägare en chans att bli mer delaktiga i vården av sina djur, samt att skapa en större transparens. Veterinärbolaget upplever att både djurägare och kliniker är dåliga på att prata om pengar, trots att båda parter vet att ett besök kommer att kosta.

Veterinärbolaget upplever att både djurägare och kliniker är dåliga på att prata om pengar, trots att båda parter vet att ett besök kommer att kosta.

– Genom vår prislista har vi öppnat den dörren redan innan djurägaren tar kontakt och det gör dialogen lättare. Har djurägaren redan en ungefärlig uppfattning om vad vården kommer att kosta, blir det lättare för personen att vara med och bestämma hur man ska gå vidare med ytterligare insatser, säger Petra Wadlund Lindh och fortsätter:

– Alla vinner på att veterinärbolag, försäkringsbolag och djurägare är transparenta. Med transparens blir dialogen bättre parterna emellan och det blir lättare att ta rimliga beslut för djurens bästa.

Uppskattas av kunderna

En risk Distriktsveterinärerna såg under arbetets gång var att prislistan skulle leda till fler missförstånd ifall det exakta priset inte skulle stämma överens med det kunden hade läst på hemsidan.

– Men nu när det har gått en tid kan jag faktiskt säga att det har varit enklare än vad vi trodde och att dialogen om pris har blivit lättare. Många av våra kunder uppskattar det, säger Petra Wadlund Lindh.

Men nu när det har gått en tid kan jag faktiskt säga att det har varit enklare än vad vi trodde och att dialogen om pris har blivit lättare.

Sveland hoppas det ska inspirera fler veterinärbolag

Sveland Djurförsäkringar ger tumme upp för Distriktsveterinärernas initiativ. Sveland anser att veterinärbolag, djurägare och försäkringsbolag alla har ett ansvar att börja samarbeta för att det ska vara möjligt att stoppa den ohållbara kostnadsutvecklingen för djurägare.

– Att alla veterinärbolag är pristransparenta är det viktigaste för att skapa förändring, anser vi. Vi är övertygande om att veterinärbolag, precis som andra privata vårdbolag, kan ge prisindikationer som kunden får ta ställning till innan och under behandlingen av ett djur. Distriktsveterinärerna visar att det är fullt möjligt och nu hoppas vi att det ska inspirera fler veterinärbolag att göra samma sak, säger Linda Kreutz, vd för Sveland Djurförsäkringar.


Källa: Sveland Djurförsäkringar