När man är stor måste man vara snäll …

När man är stor måste man vara snäll ...

… det förstår den här stora hunden när han träffar en ny familjemedlem.