Ingen som är skotträdd väl?

Ingen som är skotträdd väl?

Snöööö! Äntligen. Eller åh nej?

Jättebra hjälp med skottningen får man här av sina fyrbeningar.
Hur är det, brukar ni får hjälp med snöröjningen av husdjuren…?