Den som väntar på något gott …

Den som väntar på något gott …

… kan bli snuvad på konfekten.