Border collie som är parkour-expert

Border collie som är parkour-expert

 

Parkour är en sport som går ut på att smidigt och kontrollerat röra sig i olika miljöer. Hindren kan bestå av allt ifrån räcken, bänkar, murar, staket, träd till trottoarkanter och väggar. Kolla in den här border collien!