Viltskador på hundar har minskat rejält
Foto: Getty Images

Viltskador på hundar har minskat rejält

För första gången på fyra år vänder nu skadestatistiken för hundar där vildsvin och annat vilt är inblandat. Under 2021 minskade antalet skador på hundar med 38 procent jämfört med året innan. Och framför allt minskar skador orsakade av vildsvin. Det visar skadestatistik från Agria Djurförsäkring.

– Efter flera år av uppåtpekande kurvor är det fantastiskt glädjande att färre hundar råkar illa ut i terrängen, säger Patrik Olsson, hundexpert på Agria.

Det totala antalet skador orsakade av vilda djur som vildsvin, björn, varg och örn minskade med hela 38 procent. Framför allt är det skador från vildsvinen som blir färre och har minskat med 23 procent. Kategorin skadade hundar av okänt vilt minskade med hela 66 procent, en stor del av dessa skador kommer från vildsvinen.

Orsaken till en tryggare värld för hundar i naturen är den minskade viltsvinsstammen som i sin tur troligen beror på flera faktorer som exempelvis ökat jakttryck, jaktteknik med bättre precision men också spridning av bakteriesjukdomen salmonella som drabbat vildsvinen.

Källa: Agria