Vikten av vaccinationer

Vikten av vaccinationer

Sommaren 2020 har välkomnat fler hundvalpar till familjer än någonsin. I mitt förra blogginlägg berättade jag om alla de saker man behöver tänka på innan man tar hem sin lilla valp – allt från att säkra hemmet från faror till hur mycket tid man faktiskt behöver avsätta för sin nya familjemedlem. Med ett stort antal nyblivna hundägare i Sverige så tänkte jag göra en djupdykning i varför det är så viktigt att man vaccinerar sin hund – både som valp och vuxen.

Vaccinationer har nog aldrig varit ett så hett diskussionsämne i medierna som under 2020. När det kommer till våra hundar så har vi en hög andel vaccinerade hundar i Sverige, och vi ser relativt få utbrott av allvarliga smittsamma hundsjukdomar i vårt land. För mig som veterinär är det viktigt att poängtera att grunden till detta är just att vi förebygger dessa sjukdomar genom vaccination, så att vi inte hamnar i en falsk trygghet att ”de sjukdomarna finns inte i Sverige”.

Varför är vaccin så viktigt?

Vaccin är ett effektivt sätt att skydda din hund mot allvarliga smittsamma sjukdomar. Ju fler vaccinerade hundar vi har i Sverige, desto sämre möjligheter får virus att sprida sig. Hundar som är vaccinerade mot en virussjukdom blir oftast inte sjuka och smittar därför inte vidare till andra hundar. Begreppet flockimmunitet känns säkert igen av många och det betyder just att immuniteten i en grupp är så pass hög att viruset har små chanser att sprida sig. Detta är inte minst viktigt för de hundar som av någon anledning inte kan vaccineras eller som inte utvecklar ett fullgott skydd efter en vaccination. De blir indirekt skyddade genom att andra hundar har ett skydd.

Jag ser det som att jag genom att vaccinera mina egna hundar ger dem en bra livförsäkring samtidigt som jag bidrar till andra hundars väl och ve.

Parvovirusets härjningar under 70-talet

När man säger parvovirus så plingar det till av igenkänning hos en del hundägare. Numera ingår parvo i den vaccination som man rekommenderar för alla hundar och vaccinet är ett av de mer effektiva på marknaden. Men under slutet av 70-talet och början av 80-talet härjade hundpesten fritt i Sverige till följd av just parvoviruset och det faktum att det saknades vaccin. Många var de hundar som blev allvarligt sjuka och på djursjukhusens vårdavdelningar låg hundarna på rad. Trots alla tänkbara insatser från djursjukvården så var det många familjer som förlorade sina älskade hundar till följd av parvovirusinfektion. Där och då var det nog få hundägare och veterinärer som trodde att det skulle gå att hindra virusets framfart – men idag är det tack och lov sällan vi ser hundar med parvovirusinfektion i Sverige. Det kan vi tacka vaccinet för.

Basvaccinationer – för både liten och stor

Den första tiden i valpens liv har den en immunitet från sin mamma, den har alltså fått färdiga antikroppar från mamman vilka kan bekämpa infektionsämnen som valpen träffar på. Men ganska snart försvinner dessa antikroppar och då behöver valpen vaccineras för att själv bygga upp ett försvar mot virusinfektioner. Vi rekommenderar alla hundägare att vaccinera sina hundar mot parvo, valpsjuka och smittsam leverinflammation. Dessa räknas som basvacciner. Den första dosen ges vid ungefär åtta veckors ålder, innan valpen lämnar uppfödaren. Därefter ska valpen vaccineras när den är cirka tre månader gammal. Majoriteten av alla hundar får ett fullgott skydd efter dessa två vaccinationer. Det förekommer dock att valpen vid vaccinationstillfället har kvar antikroppar från mamman vilka påverkar valpens förmåga att själv skapa en immunitet efter vaccinationen. Därför ska hunden genomgå ytterligare en vaccination när dessa antikroppar med all säkerhet har försvunnit. I Sverige ger vi traditionellt sett den uppföljande vaccinationen vid ett års ålder men vaccinationen kan ges långt tidigare, redan vid 5-6 månaders ålder. Om du planerar att delta i kurs, utställning eller tävling med din hund är det viktigt att du kontrollerar vilka vaccinationsregler som gäller för deltagande.

Kennelhosta

Utöver basvaccinerna så rekommenderas ibland vaccination mot kennelhosta. Hundar som har mycket kontakt med andra hundar löper en risk att smittas av kennelhosta och bör därför vaccineras mot detta. Det gäller till exempel hundar som vistas på hunddagis, som regelbundet deltar i utställningar eller tävlingar och hundar som bor i hundtäta områden. Vaccin mot kennelhosta finns både som injektion och som näsdroppar – din veterinär kan ge dig råd om vad som passar bäst för din hund. När det gäller just kennelhosta så ger vaccinet inte ett hundraprocentigt skydd, men vaccinerade hundar tenderar att bli mindre sjuka än vaccinerade om de smittas.

Förnya vaccinationen

Det är viktigt att komma ihåg att hunden måste vaccineras återkommande för att den ska bibehålla ett gott skydd mot sjukdomarna. Minst vart tredje år ska din hund vaccineras mot parvo, valpsjuka och smittsam leverinflammation. Vaccin mot kennelhosta måste ges årligen för bästa skydd.

Vid vaccinationstillfället ska hunden vara frisk och kry. Om din hund behandlas med läkemedel är det viktigt att du talar om det för veterinären då det kan påverka effekten av vaccinationen. Det kan i vissa fall vara bättre att senarelägga en vaccination. En lindrig irritation vid injektionsstället kan uppstå efter vaccinationen, men allvarligare biverkningar är lyckligtvis ovanliga. De allra flesta hundägare märker faktiskt ingenting på hunden efter en vaccination.

En livsviktig insats

Det går inte att nog poängtera vikten av vaccinationer för att vi även i framtiden ska ha ett gynnsamt smittläge i Sverige. Genom vaccinationer gör vi tillsammans en livsviktigt insats för såväl våra egna som andras hundar.

 

Sandra Douglas är chefsveterinär på AniCura Sverige. Hon har varit veterinär i 15 år och är specialist på hund och katt.Sandra brinner förstås för sitt yrke och sätter alltid djuren i första hand. Hon talar även varmt om sitt intresse för att förbättra verksamheten. Sandra bor i Haninge och är omgiven av djur hemma.

www.anicura.se