Veterinärer kan inte anmäla smuggelhundar
Foto: Getty Images.

Veterinärer kan inte anmäla smuggelhundar

Tullens beslag av smuggelhundar har ökat kraftigt det senaste året. Därmed finns en stor risk att antalet hundar som tullen missat och som har blivit insmugglade också har ökat.

Risk för farliga sjukdomar

Nu menar Jordbruksverket att veterinärer måste få större möjligheter att agera när de hyser misstanke om att en hund smugglats in i Sverige. Man ser en stor risk i att smuggelhundar sprider farliga sjukdomar som exempelvis rabies.

”Det finns en faktisk risk att vi får in en dödlig sjukdom”, säger Lotta Hovfergard, enhetschef på smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket, till P4 Sjuhärad.

Kräver godkännande

Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för att upprätthålla smittskyddet i Sverige. Veterinärer ska därför anmäla till myndigheten när de exempelvis misstänker att en hund har rabies. Men en rabiessmittad hund kan vara smittsam redan innan den visar symptom. På grund av GDPR (dataskyddsförordningen) är det idag svårt för veterinärer att anmäla alla misstänkta smuggelhundar, då det kräver ett godkännande från djurägaren.