Vårdhund blir komplement i äldrevården

En så kallad vårdhund kan bli verklighet i Sjöbo kommun. Vård- och omsorgsnämnden är positiva till förslaget och nu ska en lämplig hund testas.

Vårdhund är precis som namnet antyder en hund som används i vårdande syfte.

Gos, promenader och lek med hunden ska pigga upp patienter på ett nytt sätt och underlätta vårdarbetet.

Nu har Sjöbo kommun nappat på förslaget från vård- och omsorgsförvaltningen. Läs mer här.