Sponsrat innehåll

Vaccinationer – rätt skydd är viktigt
Att låta vaccinera sin hund är viktigt! Foto Distriktsveterinärerna

Vaccinationer – rätt skydd är viktigt

Att hunden får både förkylningar och magsjukor, precis som vi människor, är helt naturligt. Viktigt att veta är att de flesta sprids där det finns många hundar, som på en kennel, hunddagis eller hundutställningar.

Att undvika smitta kan vara väldigt svårt, men att agera förebyggande är viktigt, menar överveterinär Johanna Löthman, Distriktsveterinärerna i Gävle.

Visar symptom

– Har du en hund med symptom, låt den inte gå på dagis eller träffa andra hundar, se till att den har egna, rena mat- och vattenskålar. Om din hund ändå blir smittad – var ärlig och upplys de andra hundägarna så att de kan vara extra observanta på sina hundar.

Hygienen i hundgårdar är förstås också viktig med tanke på parasiter. Framförallt är det att plocka upp avföring som är viktigt. Regelbunden avmaskning av friska vuxna hundar behövs inte. Får hunden däremot långdragen diarré eller om du ser parasiter i avföringen är det en bra idé att skicka in ett avföringsprov.

Infektionssjukdomar

De åkommor och sjukdomar en ”dagishund” riskerar att smittas av är olika infektionssjukdomar som parasiter, magsjuka, noskvalster och kennelhosta.

Skabb och löss

– När det gäller skabb och löss behandlas många hundar nu för tiden förebyggande mot fästingar och många av de nya preparaten mot dessa tar även skabb och löss.

Vissa receptfria medel som till exempel Frontline tar löss men inte skabb. Klåda kan bero på många olika saker så hur som helst kan det vara klokt att kontakta veterinär vid hud/klådproblem.

Magsjuka

Magsjuka är förstås väldigt jobbigt, men går i regel över av sig själv på några dagar. Det är viktigt att se till att hunden får i sig vätska. Små och unga hundar är särskilt känsliga för uttorkning och svält. Blir hunden påverkad i allmäntillståndet eller får blod i avföring eller kräks behöver du kontakta veterinär.

Tips på kost

Du kan också få hjälp med tips på skonkost och kosttillskott som kan skynda på tillfrisknandet genom din veterinär.

Noskvalster

De klassiska infektionssjukdomarna i sammanhang där många hundar rör sig är noskvalster och kennelhosta.

– Symptomen på noskvalster är ökade nysningar och så kallade inåtvända nysningar. Det låter lite som att de inte får luft, lite som en gris. Hunden blir inte snorig, men ett tunt vattenrinnande sekret kan förekomma.

Nysningar

Noskvalster är inte farligt, men hunden påverkas ändå genom att den hela tiden måste stanna upp för att nysa. Även luktsinnet kan påverkas.

Diagnos

För att diagnosticera noskvalster krävs ofta att man söver hunden. Därför behandlar man oftast först på symptomen om man har typiska sådana. Det handlar då om tabletter eller ”spot-on-preparat” som man lägger i nacken mellan skulderbladen.

Undvik  möten med andra hundar

– Behandlingen tar i normalfallet ett par veckor. Hunden kan ibland bli lite värre efter första behandlingen, så man ska se till att ge alla doserna. Se också till att inte träffa andra hundar förrän efter åtminstone den andra dosen.

Kennelhosta

När det gäller kennelhosta finns det förebyggande vaccin, ett i injektionsform samt ett specifikt mot bakterien som ges i nosen.

Uppdatera skyddet

– Det sistnämnda ger ett snabbare och effektivare skydd. Vill man ha ett riktigt starkt skydd kan man ge båda. De flesta hundar får vaccin mot kennelhosta i samband med de kombinationsvaccin som ges vart tredje år. Men för att uppdatera skyddet så måste man ge kennelhostekomponenten varje år.

Symptom hosta

Kennelhosta orsakas av antingen virus eller bakterier och det främsta symptomet är just hostan.

– Den kan ge en ganska intensiv hosta, hunden kan hosta upp vitt slem, men mår för övrigt ganska bra. Det är inte ovanligt att djurägaren ringer och tror att hunden har fått något i halsen.

Låta testa hunden

Oftast tar man inte reda på om det handlar om ett virus eller bakterie, då hundarna i de flesta fall tillfrisknar själva. Tillfrisknandet kan dock ta flera veckor. Hunden ska vara hemma från dagis i två veckor efter att den insjuknat av virusvarianten. En hund som drabbats av kennelhosta på grund av infektion med bakterien Bordertella kan utsöndra bakterier flera veckor efter den slutat hosta. Kruxet är ju att man oftast inte vet vilken variant hunden fått. Är behovet av att hunden kan komma tillbaka till dagis så snart som möjligt stort, får man låta testa den.

Aldrig fel att kontakta veterinär!

Även om sjukdomen i de flesta fall går över av sig själv, ska man vara observant – i vissa fall kan den leda till lunginflammation.

– Hunden blir då slö och får feber och då ska man givetvis besöka veterinär. Man får helt enkelt gå på hundens allmäntillstånd och som vid alla sjukdomar är det aldrig fel att ringa en veterinär och rådfråga om man blir osäker. Generellt vill vi undvika att ta in hundar med klassiska tecken på kennelhosta på grund av smittorisken men vid misstanke om att hundens hosta kan beror på något annat som till exempel hjärtsvikt är det av största vikt att hunden blir undersökt av veterinär.