Trygg hund under färd

Trygg hund under färd

När vi sätter oss i bilen så går det med automatik att vi drar på oss säkerhetsbältet innan vi åker iväg. Det spelar ingen roll för de flesta av oss om vi så bara ska till affären och handla – bilbältet åker på. Som hundägare så är det vår skyldighet att se till att hunden också åker säkert.

Det är enligt lag förbjudet att ha en hund lös i bilen, och det är du som hundägare som bär ansvaret för att hunden åker säkert. I Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport står det vilka regler som gäller vid transporter av hund. De får till exempel endast transporteras i en personbils bagageutrymme om tillsyn kan ske från personutrymmet under den tid transporten pågår. Dessutom ska åtgärder vidtas för att säkra djuren vid inbromsning.

Förankrad bur

Utrymmet som hunden vistas i under färd ska tillåta att hunden kan stå och ligga i en naturlig ställning. Saker som kan skada hunden ska inte finnas i närheten. Hundar som åker bakom grindar i lastutrymmet ska inte dela plats med bagage i detta utrymme. Det finns alltid en risk att bagage faller över hunden och skadar den. Din hund åker oftast säkrast i en ordentligt förankrad bur placerad i bilens kombiutrymme. Buren ska vara krocktestad och i rätt storlek för din hund.

Godkänd sele

Ett alternativ till hundbur är att säkra hunden med en krocktestad och godkänd bilsele som fästes i säkerhetsbälte i baksätet. Selen ska vara anpassad till din hunds storlek och vikt.

2 kilo blir 80

För att förstå vikten av att säkra hunden under färd, är att inse att en hund som sitter löst i bilen blir ohyggligt tung vid en kraftig inbromsning. Du vill inte att en två-kilos chihuahua ska flyga från baksätet och i nacken på dig som förare om du är tvungen att tvärnita i 50 km/timmen. Denna lilla hund far då fram som en 80 kilos koloss, och skadar med största sannolikhet både sig själv och passagerare i bilen. Vilken fart och därmed skada en större hund kan åstadkomma är lätt att förstå med enkel matematik. Att som framsätespassagerare ha en hund i knät är också livsfarligt då krockkudden kan lösa ut vid ett olyckstillbud.

Ut på körbanan

Om en incident har skett och din hund inte sitter fast i bilen så är risken stor att hunden smiter ut när dörrar öppnas. Är hunden rädd och kanske till och med chockad så kan den springa till skogs eller ut på körbanan och riskerar att bli påkörd.

Mot lagen

Det är inte bara farligt att ha hunden lös i bilen, det är dessutom olagligt. Om det visar sig vid en poliskontroll att du har din hund lös i bilen så kan det bli böter på 1.500 kronor. Har du två hundar blir det de dubbla. Risken är också stor att försäkringar inte gäller om en olycka sker.