Trots protesterna – labradorerna kommer att avlivas
Labradorer som är med om djurförsöken vid Göteborgs universitet. Hundarna på bilden lever inte längre. Bilden är från 2012 och publicerades för första gången i ett reportage i Göteborgs universitets studentkårs tidning Spionen.

Trots protesterna - labradorerna kommer att avlivas

Nu har det gått två veckor sedan Djurrättsalliansen lämnade över 82 232 namnunderskrifter till Göteborgs universitet mot djurförsöken på de sex labradorerna. Trots detta meddelar universitetet att djurförsöken kommer att fortsätta och avslutas med avlivning.

Härliga Hund har tidigare berättat om labradorerna Venus, Milia, Mimosa, Luna, Lotus och Zuri. Labradorerna används för att testa hur tandimplantat orsakar inflammation och nedbrytning av ben. De sövs sex gånger och 35 procent av deras tänder dras ut innan försöken slutförs.

Om cirka två veckor har tiden löpt ut och de sex tvååriga labradorerna kommer att avlivas. Aktivistgruppen Djurrättsalliansen samlade in över 80 000 namnunderskrifter mot djurförsöken.

– Det har varit ett enormt engagemang, vi får så många samtal, mejl och meddelande. Men tidsramen är snar, om två veckor ska de dödas, säger Daniel Rolke ordförande för Djurrättsalliansen till Aftonbladet.

Hundarna kommer att avlivas

Trots protesterna meddelar nu universitetet att försöken kommer att slutföras och att hundarna därefter kommer att avlivas. Ledningen på Göteborgs universitet avböjer en intervju. Istället svarar Margareta Gustafsson Kubista, presskommunikatör för universitetet, i ett mejl till Aftonbladet:

”Det har inte varit aktuellt att avbryta försöken. Därmed har det inte heller behövts något beslut om att försöken ska fortskrida. Allt går så att säga enligt plan, och enligt det etiska tillståndet. Det är också viktigt att veta att avlivning av djuren denna gång ingår i försöken (pga undersökningar som behöver göras på kropparna), och i det etiska tillståndet. 

Det är alltså inte så att djuren avlivas ”efter” försöken. Inom forskning generellt, med eller utan djurförsök, går det inte att byta metoder under resans gång. Vetenskap, etik och finansiering kräver att planen hålls. Detta gäller forskning generellt, med eller utan djurförsök.”

Läs mer om djurförsöken här:

Labradorer försöksdjur vid Göteborgs universitet

Djurrättsalliansen: Responsen från Göteborgs universitet