Terapihundarna Jack & Pepper prisas
Labradorerna Jack och Pepper delar på titeln Årets sociala tjänstehund 2014. Tillsammans med sin ägare Lena Stenvall jobbar de som terapihundar på psykiatriska kliniken i Skellefteå. Där är de ett viktigt stöd för våldsutsatta kvinnor. Priset delas ut på Stockholm Hundmässa den 13–14 december.

Terapihundarna Jack & Pepper prisas

Labradorerna Jack och Pepper delar på titeln Årets sociala tjänstehund 2014. Tillsammans med sin ägare Lena Stenvall jobbar de som terapihundar på psykiatriska kliniken i Skellefteå. Där är de ett viktigt stöd för våldsutsatta kvinnor.

Det är första gången som Svenska Kennelklubben delar ut utmärkelsen Årets sociala tjänstehund och i år går priset till två labrador retrieverhanar – Älvgårdens Jack Daniels No Seven, 6 år, och Let’s Swing Sgt Pepper, 4 år.

Båda är terapihundar med inriktning mot psykiatrisk vård och utbildade hos Lena Andersson på Hundens Hus Sundsvall. Tillsammans med sin ägare Lena Stenvall är de ett värdefullt team på kliniken i Skellefteå.

function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_838413516088 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-2-96087657');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_838413516088 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_838413516088); function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_259270684889 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-1-38851541');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_259270684889 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_259270684889);

– Vi jobbar mycket i grupp och just nu med våldsutsatta kvinnor. Personer som blivit utsatta för svåra trauman behöver känna lugn och trygghet. Då är hund bra på flera sätt, säger Lena Stenvall.

Och Jack och Pepper har de egenskaper som krävs.

function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_347356869605 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-2-58595689');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_347356869605 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_347356869605); function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(cb;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; ai_run_152777614086 = function(){if (typeof ai_js_code == 'boolean') {ai_insert_viewport_code ('ai-insert-1-55279781');};}; if (document.readyState === 'complete' || (document.readyState !== 'loading' && !document.documentElement.doScroll)) ai_run_152777614086 (); else document.addEventListener ('DOMContentLoaded', ai_run_152777614086);

– Jack är väldigt lugn och stabil. Det är Pepper också, men han har ytterligare en sträng på sin lyra. Han är busig och har en förmåga att kunna lätta upp stämningen. Pepper är vår clown!

Hundarna jobbar självständigt och går hela tiden lösa. Deras viktigaste uppgift är att se och bekräfta alla som finns i rummet. De kan också läsa av om en patient i gruppen har en extra jobbig dag.

– Det händer att till exempel Jack sitter längre hos någon. Då gör han mig uppmärksam på vem jag ska prata mer med och det hjälper mig i mitt arbete, förklarar Lena Stenvall.

Jack och Pepper är två av de första terapihundarna inom den svenska psykiatrin. Jack har till och med fått sin utbildning betald av kliniken. Lena Stenvall hoppas att terapihundar kommer att användas mer i framtiden.

– Forskning visar att personer som har svårt att lita på tvåbeningar fortfarande kan känna tillit till fyrbeningar. Idag finns det flera utbildade terapihundar som inte får jobba och det är synd. Alla människor behöver känna trygghet.

Juryns motivering

Juryn, som bestod av Lena Heimlén från Assistanshundsrådet samt Ulf Uddman och Hans Rosenberg från Svenska Kennelklubben, motiverade sitt val så här:

”De två utbildade terapihundarna Jack och Pepper gör en viktig insats inom svensk psykiatri. Hundarna fungerar som ett komplement till annan traditionell behandling och är verktyg för att nå klinikens patienter. Genom sin styrka, samarbetsvilja och sin positiva attityd ger de kraft till människor som behöver hjälp att hantera sin ångest, bland annat. De är väl utbildade för sina uppdrag och har en förmåga att skapa trygghet för människor i olika situationer och de gör ovärderliga insatser inom området psykisk ohälsa; ett växande och ofta åsidosatt samhällsproblem.”

Ett hedersomnämnande går till vårdhunden Bosse som gått i bräschen för alla de hundar som idag jobbar inom skola, vård och omsorg. Dessvärre avled Bosse nyligen, 11,5 år gammal. Bosse var av rasen boxer och bodde tillsammans med sin ägare Mia Boivie i Vattholma.

Prisutdelning på Stockholm Hundmässa

Utmärkelsen Årets sociala tjänstehund 2014 delas ut lördagen den 13 december i finalringen på Stockholm Hundmässa. Priset består av medaljer till vinnarhundarna som också får varsitt smaskigt köttben. Dessutom skänker Royal Canin ett års förbrukning av hundmat. Både hundar och ägare bjuds på en exklusiv VIP-helg i samband med mässan.

Här hittar du fler hundnyheter.