Sveriges äldsta djursjukhus 60 år

Djursjukhuset i Berga i Helsingborg firar nu 60 år i djurens tjänst.

När skånska kavalleriet lades ner på 1950-talet grundades det första svenska djursjukhuset på kavalleriets område. Fritz Sevelius var veterinären och visionären som ansåg att framtidens djursjukvård låg hos sällskapsdjuren och inte inom lantbruket eller militären.

Djursjukhuset i Helsingborg var på så sätt med och formade den moderna svenska djursjukvården, och satsar fortfarande framåt.

Läs mer om firande och sjukhuset här.

Grattis säger vi!