Social tjänstehund – 8 tips hur du och din hund kan göra skillnad

Social tjänstehund – 8 tips hur du och din hund kan göra skillnad

Att kunna hjälpa en annan människa till ett bättre mående är en fantastisk sak att göra. Som ett arbetande team kan du och din kloka vän göra livet enklare för den som har det svårt. Här nedan kan du läsa vad du bör tänka på inför er teambuilding!

1. Utbildning

Om du funderar på att bilda ett team med din hund för att jobba inom skola, vård eller omsorg så behöver du gå en utbildning. Föreningen för Sociala Tjänstehundar är Nordens största branschorganisation och hos dem kan du hitta anslutna utbildare som föreningen godkänt.

Vill du anlita ett team så har föreningen Sveriges Hundföretagare på sin hemsida listat godkända ekipage som kan anställas.

2. Skillnaden

En social tjänstehund jobbar inom vård, skola och omsorg. Teamet, som är föraren tillsammans med sin hund, arbetar mot tredjeperson, till skillnad mot en assistanshund som jobbar för sin förare. Under begreppet social tjänstehund räknas bland annat vårdhund, besökshund, skolhund, rehabhund och terapihund in.

3. Lämpad?

För att ni ska få börja utbildningen till terapihundsteam så måste hunden vara minst ett år gammal. Ett lämplighetstest brukar vara det första som sker i utbildningen.

4. Må-bra-hormon

Det finns forskning där vi kan se att hundar har en stor positiv inverkan på människans mående både psykiskt och fysiskt. Din hund triggar bland annat igång må-bra-hormonet oxytocin som gör att vi känner positiva känslor när vi smeker en hunds päls, men även att till exempel ett höjt blodtryck sänks. Som social tjänstehund kommer din hund att få oxytocinet att flöda hos fler än dig.

5. Tjänstetecken

Att använda ett tjänstetecken är en signal till hunden att nu är det arbete på gång. En väst, ett täcke eller kanske en scarf runt halsen med hundens namn och vad den jobbar som brukar vara vanligt. Det här tjänstetecknet visar även människor ni möter att det är en arbetande hund som inte bör störas.

6. Vilken hjälp?

En hund kan med sin närvaro och sitt sätt att agera ge behövande människor sitt stöd. Det kan handla om att ge personer hjälp med bland annat att koncentrera sig, våga prata, minska känslan av stress, komma ut på promenad, gå till läkare/tandläkare/kurator. En hund kan ge mycket tröst och kärlek, och den ställer inga frågor och inga krav.

7. Sprid glädje

Kanske är det så att både du och din hund är mycket sociala och gillar att göra dina medmänniskor glada, men är inte direkt redo att jobba som ett socialt tjänsthundsteam. Då kanske ni kan medverka vid djurassisterade aktiviteter, DAA, det innebär att ni mera ”spontant” besöker till exempel en skolklass för att sprida glädje och motivation med hjälp hundens trygga och fina närvaro.

8. Vill hunden?

Även om du är en person som med hela ditt hjärta vill arbeta som ett team med din hund så måste du vara helt säker på att din hund också vill det. Har hunden de rätta och viktiga egenskaperna för att kunna jobba med okända människor?