Sluta vara så ”snäll” mot din katt och hund!

Sveriges katter och hundar blir allt fetare – idag räknas nära hälften av sällskapsdjuren som överviktiga. Konsekvensen är sjukdomar, förkortad livslängd och en försämrad livskvalitet. Och de enda som kan ändra på den här utvecklingen är djurägarna som av kärleksfull, men missriktad, välvilja spär på utvecklingen med belöningar, felaktig mat och mindre motion. Det är dags att visa kärlek till våra sällskapsdjur på andra sätt, skriver tre experter på området.

Strax före jul presenterades en ny undersökning där svenska veterinärer svarat på frågor om hälsotillståndet hos våra mest älskade sällskapsdjur, våra katter och hundar.

Och resultatet är alarmerande. Undersökningen visar att 93 procent av landets veterinärer anser att övervikt bland katter och hundar är ett ökande problem, och uppfattningen är att 47 respektive 42 procent av dem är överviktiga redan idag. Vilket motsvarar 880 000 katter och hundar i landet!

Detta måste givetvis tas på största allvar. I USA, det land som mer än något annat påverkar vår livsstil, är övervikt hos sällskapsdjur sedan länge ett stort och växande problem. För sex år sedan låg de amerikanska hundarna och katterna på samma nivåer som vi är nu, men idag räknas 53 respektive 58 procent av amerikanska hundar och katter som överviktiga. Vi kan med andra ord räkna med samma utveckling här – om inget görs.

Vi vet att svenska katt- och hundägare är stolta, omtänksamma och kärleksfulla djurägare. Men vi vet också att svensken i allmänhet har en stressad tillvaro där kraven är många och stora. Man ska ha ett bra jobb, ett fint familjeliv, ett välordnat hem, flera fritidsintressen och ett rikt socialt liv. Men tid är en bristvara och livspusslet är ofta svårt att få ihop. I många fall blir det sällskapsdjuren som, helt omedvetet från ägarens sida, kommer i kläm. De där viktiga promenaderna blir lätt lite kortare och många känner ett dåligt samvete när hunden varit ensam hemma eller på dagis en hel dag. Då är det lätt att sticka till en extra prinskorv vid matbordet.

Men det är en missriktad välvilja.

Tillfredsställelsen som det ger både ägare och djur är i själva verket en odiskutabel fara för kattens eller hundens långsiktiga hälsa. En extra prinskorv till en hund på tio kg innebär detsamma som åtta prinskorvar till en normalstor vuxen man. Och ett extra kilos vikt på en normalstor katt motsvaras av 16 kg på en vuxen människa.

Det handlar alltså i mångt och mycket om kärleksfulla ägare som bara vill väl, men som blundar för eller inte är medvetna om konsekvenserna. Bland vanliga följder finns till exempel diabetes, olika ledsjukomar, bukspottkörtelinflammation samt hjärtsjukdomar. För att inte tala om försämrad livskvalitet och ett förkortat liv.

Som katt- eller hundägare har man ansvar för en annan individ och det är vår uppgift att se till att våra djur har en vikt som garanterar en god hälsa. Kort sagt, att låta ens älskade djur bli överviktigt är att betrakta som vanvård.

Den bästa belöningen din katt eller hund kan få är inte godis, kakor eller köttbullar. Det är en extra lång promenad. Det är lekar ute i naturen. Det är att aktivera dig tillsammans med ditt sällskapsdjur.

Det mår vi alla bra av – både ägare och djur.

DEBATTÖRERNA
Ulf Uddman, VD Svenska Kennelklubben
Johan Beck-Friis, informationschef Sveriges Veterinärförbund
Annika Lindh, leg. veterinär och vetenskaplig kommunikatör, Royal Canin Sverige