Skriv avtal och undvik bråk vid eventuell separation
Foto: Getty Images

Skriv avtal och undvik bråk vid eventuell separation

Om man är två som tillsammans skaffar sig en hund så gäller det att man är överens om hur den ska tas om hand. För att undvika konflikter och oklarheter vid en eventuell framtida separation är rådet att redan vid hundens hemkomst skriva ett avtal som reglerar villkoren.

Att skaffa en älskad hund tillsammans med någon kan vara otroligt givande och mysigt, oavsett om man som sambo eller gifta skaffar den tillsammans eller om två vänner köper och delar på ansvaret för den fyrbenta kompisen. Men många glömmer att fundera på vad som händer med hunden om man går igenom en separation eller blir oense om hur man bäst tar hand om sin nya vän.

– Även husdjur påverkas av bråk och stök i en separation eller relation. I en parrelation är det viktigt att tydliggöra vad som ska hända med husdjuret vid en eventuell separation. Om man i stället köpt husdjuret tillsammans med en vän bör man bestämma i förväg om hur djuret ska skötas och hur ansvarsfördelningen ska se ut. Med ett skriftligt avtal blir det enkelt att bevisa vad ni har kommit överens om, säger Helena Koos, senior jurist på Lexly.

Husdjur = lös egendom

I lagens mening ses ett husdjur som lös egendom och behandlas därför rättsligt precis som en bil eller tv. Vid en skilsmässa ingår därför hunden i det så kallade giftorättsgodset vilket innebär att det ekonomiska värdet av hunden ingår i bodelningen. Vid en samboseparation ingår inte hunden i bodelningen. Här kan i stället lagen om samäganderätt bli aktuell.

– Om husdjuret ses som samägt innebär det att båda ägares samtycke krävs vid beslut, det kan till exempel handla om skötsel, vård och investeringar. Kommer man inte överens kan man ansöka om en god man som bestämmer över husdjuret tills vidare, förklarar Helena.

Offentlig auktion

En sista utväg för två djurägare i konflikt är offentlig auktion. En drastisk åtgärd att ta till.

– Det värsta som kan hända vid en längre tids konflikt mellan två husdjursägare är att den ena begär att husdjuret ska säljas på offentlig auktion. Det innebär att den som är mest köpstark kommer kunna köpa ut den andra parten, förklarar Helena.

Skriv ett samäganderättsavtal

Möjligheten att framtvinga en offentlig auktion går att avtala bort med ett samäganderättsavtal så att båda delägarnas samtycke alltid krävs. Genom att reglera villkoren för samägandet av hunden går det att undvika onödiga konflikter och oklarheter. I avtalet “Äga husdjur tillsammans” framtaget av Lexly kan man bland annat gemensamt bestämma hur kostnader för hunden ska fördelas, förpliktiga ägarna att ta särskilt väl hand om hunden och bestämma vilken rätt till umgänge respektive ägare ska ha.

– Att tydliggöra ansvar för sitt husdjur vid en eventuell separation eller konflikt redan när den nya familjemedlemmen ansluter till familjen är att värna om allas bästa. I lagens mening ses husdjur som egendom, men i realitet är det ju individer med känslor. Att skriva ett avtal om hur man bäst tillgodoser sin bästa väns behov borde därför alla djurägare göra, avslutar Helena.

Källa: Lexly