SKK lanserar dödsfallsrapportering
Foto: Getty Images,

SKK lanserar dödsfallsrapportering

Till baksidan med att ha hund hör att den fyrfota kompisen förr eller senare avlider eller måste avlivas. Om du informerar SKK om när och av vilken orsak din hund gått bort kan du bidra med värdefull information om svenska hundars hälsa och livslängd.

Svenska Kennelklubben har nu lanserat en ny ägarbaserad dödsfallsrapportering. Där kan du som registrerad ägare anmäla din hunds bortgång. Genom att informera SKK om när din hund avlidit samt dödsorsak, bidrar du med viktig information som främjar både framtida forskning och avelsarbetet för bättre hälsa.

Enkel webbaserad rapportering

Möjligheten att rapportera dödsfall finns i e-tjänsten Mitt SKK, Svenska Kennelklubbens nya handels- och tjänsteplattform. Där kan du som är medlem logga in med mobilt bank-id för att se dina medlemskap, hundar och kennlar.

Under rubriken ”Mina hundar” kan du genom funktionen ”Avliden hund” ange datum och dödsorsak. Uppgiften om dödsorsak kommer inte att publiceras på individnivå. Längre fram kan den komma att offentliggöras i övergripande och avidentifierade rassammanställningar.

Du kan hjälpa aveln

Genom att rapportera och därmed bidra med mer information om vid vilken ålder och av vad våra hundar avlider kan forskning, utveckling av veterinärvård och strategier för avelsarbetet i respektive ras inriktas på de hälsoproblem som är av störst vikt för ett långt och friskt hundliv.

Källa: Svenska Kennelklubben