Så väljer du rätt ras

Så väljer du rätt ras

Det finns nära 600 hundraser i världen, varav strax över 360 är godkända raser i Sverige. Det är väldigt många! Raserna skiljer sig enormt mycket åt, inte bara utseendemässigt utan också i mentalitet. De är skapade för olika syften helt enkelt.

Ett väldigt vanligt problem instruktörer ser på sina kurser är hundägare som har valt en ras som inte alls passar för deras livsstil eller personlighet. Huskyägare som klagar på att hunden drar i kopplet, blodhundsägare som blir irriterade på att hunden har nosen i backen hela tiden eller chihuahuahundsägare som blir tokiga på att deras lilla hund skäller. En husky är avlad för att dra, en blodhund lever för att spåra, en chihuahua är en larmande hund. Det är inget fel på de egenskaperna i sig! Placera huskyn i ett slädspann, blodhunden i ett eftersök, och chihuahuan som larmande vakthund så är allt frid och fröjd. Men det blir problem när hundägaren inte är beredd på de egenskaper som följer med rasen de har valt.

Hur bör du tänka?

Det första att fundera över är hundens mentalitet. Vill du ha en piggelin eller en soffpotatis? Vill du ha en vaktande hund? En jagande hund? Eller en ren sällskapshund? Rätt hund i rätt hem ger lyckliga hundägare – och hundar!

En hund som är skapad för att arbeta kommer inte att må bra i ett alltför lugnt hem, den kräver aktivering både i form av motion och mentalt arbete. Perfekt för dig som älskar att träna hund i ur och skur, mindre bra för dig som kanske har fullt upp med familjeaktiviteter. Tvärtom blir inte heller lyckat; om du älskar att vara ute på skogsvandringar behöver hunden både rent fysiskt och mentalt ha förutsättningar att vandra långt och mycket. När du väljer ras bör du alltså vara insatt i vilket syfte rasen är avlad för.

Storleken spelar roll

Därefter är storleken ganska viktig. En stor hund eller en hund med mycket massa blir stark och har ökade möjligheter att dra i kopplet och tackla folk. Den behöver också mer utrymme och passar sämre i en liten lägenhet. En liten hund är å andra sidan mer ömtålig.

Sedan har vi det där med päls. Pälsade hundar behöver pälsvård och olika raser behöver olika sorts pälsvård. Att inte ta hand om pälsen på en långhårig hund är inget annat än djurplågeri – tovig päls orsakar mycket lidande. Det är också en ekonomisk fråga; om du skaffar en hund som behöver klippas eller trimmas så kostar varje besök hos hundfrisören en slant.

När du har kommit fram till ungefär vilken sorts hund som passar din livsstil, då är det dags att fundera över vilken ras som är mest lämplig!

Du hittar alla rasgrupper och de raser som ingår på Svenska Kennelklubbens hemsida, SKK.se. Om inte rasen är godkänd av SKK så räknas inte hunden som en renrasig hund utan som en blandras.

Hur raserna är uppdelade

I Sverige är alla godkända hundraser uppdelade i tio olika rasgrupper. Rasgrupperna följer hundens ursprungsändamål, det syftet som rasen är avlad för. Det finns till exempel en grupp för stående fågelhundar, en grupp för vinthundar, en grupp för terriers. Raserna inom en rasgrupp liknar alltså varandra när man tittar på mentala egenskaper.

Om du vill ha en apporterande hund, till exempel en retriever, tittar du alltså på grupp 8: stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar. Där hittar du 21 olika raser av liknande typ av hund och kan enkelt se storlek och päls. Därefter kan du gå in på de olika raserna och läsa mycket översiktligt om just den rasen.

Nästa steg är sedan att titta på de olika rasklubbar som finns, där hittar du mer ingående information om rasen. De flesta raser har en Facebook-grupp där uppfödare och hundägare diskuterar just sin ras. De flesta pålästa hundägare svarar gärna på frågor om ”sin” ras, utnyttja det!

Olika linjer

Även inom samma ras är det vanligt med olika linjer. I golden retriever och labrador finns till exempel en ganska tydlig uppdelning mellan jaktavlade linjer och utställningsavlade linjer. I de flesta raser med arbetande hundar finns samma tendenser – vissa uppfödare värderar egenskaper och mentalitet som riktas mot användningsområdet väldigt högt, andra uppfödare siktar mot individer som är mer för utställning och sällskap. Det finns inget som är rätt eller fel, men det är viktigt att veta om att skillnaderna finns. Det blir tokigt om du vill ha en liknande hund som grannens lugna utställningsgolden och råkar få tag på en jaktavlad racergolden …

Här är det viktigt att göra förarbetet. På SKK hittar du hunddata, där du kan gå in och titta på data för alla hundar som är registrerade inom SKK, och avelsdata, där du kan se resultatet av olika typer av mentalbedömningar som Mentalbeskrivning Hund (MH) eller Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund (BPH). Här ser du också tävlingsresultat och resultat på röntgen. Titta runt på olika uppfödares hemsidor, en bra uppfödare är stolt över sin uppfödning och skriver ut fullständigt kennelnamn på de tilltänkta föräldrarna, just för att du ska kunna undersöka och välja rätt. En seriös uppfödare vill ha en lämplig och påläst köpare till sina valpar.

Välj uppfödare med hjärnan och valp med hjärtat

När du har satt dig in i vilken ras, vilka linjer, och vilken uppfödare du tror skulle passa dig, då är hjärnans jobb slut. Själva valpen väljer du med hjärtat. Du har redan gjort allt förarbete, med största sannolikhet kommer vilken som helst av individerna i valpkullen att passa dig bra. Välj den som – av någon anledning – känns bäst.

I vissa fall föredrar uppfödaren att välja, det blir oftast väldigt lyckat eftersom hen umgås med valparna i stort sett dygnet runt och kan se personlighetsdrag som passar för olika hundägare.

En hund är ett engagemang på 12-15 år. Ta tiden att göra ett bra förarbete. Det tjänar ni båda på!

Vad är MH och BPH?
Mentalbeskrivning Hund (MH) eller Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund (BPH är standardiserade bedömningar av olika aspekter av hundens mentalitet, såsom leklust, samarbetsvilja, rädsla och aggression. Hunden genomgår övningar som en utbildad mentalbedömare poängsätter enligt en mall. Målet är dels att få en bild av den individ som genomför testet och dels att få en samlad statistik över rasen i stort. För den som letar valp med vissa mentala egenskaper är det väldigt värdefullt att kunna se föräldrarnas och andra släktingars diagram.

Text: Åsa Jakobsson. Foto: Getty Images.

Om Åsa Jakobsson:

  • Har skrivit böckerna: KLICK- hundfotografering med glädje och Vardagsträning med klicker utgivna på Klickerförlaget.
  • Jobbar som instruktör och fotograf och är ena halvan av hundskolan Hund Helt Enkelt.
  • Åsa har hundarna Midiori och Valle som hon bland annat tränar i tävlingslydnad, rallylydnad och nosework.