Så färdas hunden säkert i bilen
Säker i bilen. Foto: Getty Images

Så färdas hunden säkert i bilen

Så här års är det många som tar bilen till och från fjällen. Ska hunden med så kan det vara bra att ha koll på vilka regler som gäller för att hunden ska färdas säkert i bil. Det är inte så enkelt som att stoppa in hunden i bagageutrymmet och åka.

Säkerheten i bilen är lika viktig för hunden som alla andra som åker i bilen. Precis som för människor så är det farligt för hunden att färdas i bil utan att vara fastspänd. En schäfer som väger 30 kilo, vid en krock i 90 kilometer i timmen blir den vikten 3840 kilo. En liten chihuahua på 2 kilo får vid en krock i 90 kilometer i timmen en effekt av 256 kilo!

Bilbur eller säkerhetsbälte

Hunden färdas säkert i bilen i en särskild bilbur eller fastspänd i säkerhetsbälte. Allt detta går att få tag på i djurbutiken. I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport står det vilka regler som gäller vid transporter av hund. De får till exempel endast transporteras i en personbils bagageutrymme om tillsyn kan ske från personutrymmet under den tid transporten pågår. Dessutom ska åtgärder vidtas för att säkra djuren vid inbromsning.

Utrymmet ska tillåta hunden att stå och ligga i en naturlig ställning. Föremål som kan skada din hund bör inte finnas i närheten. Hundar som åker bakom grindar i lastutrymmet ska inte dela plats med bagage i detta utrymme. Det finns alltid en risk att bagage faller över hunden och skadar den. Din hund åker oftast säkrast i en ordentligt förankrad bur placerad i bilens kombiutrymme.

Det finns transportburar som är anpassade för all olika bilmärken, priset för en sådan är från 1500 kronor och uppåt. Galler kostar något mindre. En bra bur ska vara krockgodkänd.

Detta gäller enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport:

 • Hunden får inte förvaras permanent i ett fordon och högst 3 timmar enligt huvudregeln.
 • Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.
 • Under transporten ska hunden rastas och få vatten minst var sjätte timme. Den ska få foder med högst 24 timmars intervall.
 • En tik som löper ska transporteras åtskild från hanhundar.
 • En dräktig tik får inte transporteras de två närmaste veckorna före beräknad valpning. Tiken får inte transporteras tidigare än 1 vecka efter valpningen. Det finns undantag från dessa två regler för sällskapshundar som transporteras i personbil och kortare sträcka än 50 kilometer.
 • En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den.

Allmänna krav för transporter med flera hundar

 • Du får bara transportera dina hundar när de är lämpliga att transportera. Hundar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.
 • Du ska kunna sköta om hundarna under transporten eller anförtro skötseln till någon som är lämplig.
 • Det fordon som du använder för transporten ska ha ett utrymme som är särskilt avsett för hundar. Utrymmet ska vara avskärmat mot personutrymmet med galler eller nät.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar hundarna.
 • Utrymmet ska vara utformat så att det skyddar hundarna mot solljus. Det ska ventileras mekaniskt med en fläkt som fungerar även då motorn på fordonet är avstängd.
 • Hundarna får inte förvaras permanent i ett transportmedel.
 • Utrymning ska kunna ske via mer än en utrymningsväg utan besvär eller fördröjning.

Så tung blir din hund

Hundras – Ursprunglig vikt – Krock i 50 km/tim – Krock i 90 km/tim
Chiuaua  – 2 kg – 80 kg – 256 kg
Jack Russel terrier – 6 kg – 240 kg – 768 kg
Schnauzer – 15 kg – 600 kg – 1920 kg
Schäfer – 30 kg – 1200 kg – 3840 kg
Grand Danois – 65 kg – 2600 kg – 8320 kg