Risk för fler övergivna hundar efter pandemin
Foto: Getty Images

Risk för fler övergivna hundar efter pandemin

Intresset för husdjur har ökat explosionsartat under pandemin. Det har även resulterat i att allt fler vill göra sig av med djuren nu när vardagen börjar återgå till det normala. Det ökade intresset har också medfört en ökad risk för smuggelhundar.

Rekordmånga smuggelhundar har under året stoppats vid gränsen av Tullverket, som ett resultat av pandemin och det ökade suget efter hundvalpar. Under bara årets sex första månader stoppades 259 hundar hundar från att komma in i Sverige. En siffra som är närapå i samma nivå som hela förra året (280 hundar).

Tänk igenom köpet noga

För att hjälpa både hundar och alla som går i tankar om att skaffa hund reder Arken Zoo ut vad man bör tänka på när man skaffar hund. Det handlar om allt ifrån att besöka uppfödaren innan köp, ta reda på så mycket information om hunden till att tänka över sin egen livssituation

– När man ska skaffa en hund är det viktigt att det görs på ett tryggt sätt, exempelvis genom en ansvarfull och pålitlig uppfödare eller via ett lokalt hundhem. Annars är risken stor att det är en smuggelhund som kommit till Sverige ovaccinerad under grymma förhållanden med bristfälliga eller inga dokument, säger Sarah Frelin Ekvall, marknadschef på Arken Zoo.

Se upp för billiga annonser

Att det är en smuggelhund kan vara svårt att veta då det inte framgår i annonsen. Säljarna är ofta duktiga på att dölja detta. För att undvika att köpa en smuggelhund är det viktigt att inte lockas av billiga annonser. Se även till att träffa valpens mamma i hemmet och begär att få se ett registreringsbevis. Begär också att hunden är grundvaccinerad och se till att få en köpehandling med säljarens kompletta kontaktuppgifter.

– Många valde att skaffa hund i början av pandemin då de arbetade hemifrån. Men i takt med att vi börjar återgå till arbeten och skolor är det många som inser att livet med hund kanske inte blev som man tänkt sig. Redan för ett år sedan larmades det om en fara kring att överblivna djur ökar, och nu har det blivit verklighet, säger Sarah Frelin Ekvall.

Fler märker av trenden

Många hund- och katthem vittnar om samma trend. Allt fler och yngre husdjur lämnas i pandemins kölvatten in för adoption. Därför blir också de lediga platserna färre och färre. Siffror från Jordbruksverket bekräftar detta. Aldrig tidigare har det funnits lika många registrerande hundar och skett så många registrerade ägarbyten som under 2021. Bara under juli månad registrerades över 8000 nya hundar. Det är en ökning med nästan 40 procent sedan april. Antalet ägarbyte ökade med 13 procent i augusti i år jämfört med ägarbyten augusti 2019.

Vanliga orsaker

Anledningarna till att man väljer att lämna bort sin hund varierar. Vanliga orsaker är dock brist på tid, förändrad familjesituation och att personen i fråga inte varit redo. Om man inser att man inte har möjlighet att längre ta hand om en hund finns det flera adoptionsföreningar och organisationer men även säkra andrahandsmarknader att vända sig till.

Information behövs

– För att vända trenden behöver fler informeras om vad som krävs vid ett hundköp, och vilka alternativ som finns om man väljer att adoptera en hund från ett hundhem, säger Sarah Frelin Ekvall.

Tips från Arken Zoo om vad du ska tänka på innan du skaffar djur:

  • Tänk över din livssituation. Har du tiden, energin och ekonomin som krävs för att ta hand om ett husdjur?
  • Hur mycket kostar ett djur? Verkar priset lite väl lågt är det förmodligen något som inte står rätt till.Leta upp din närmsta veterinärklinik för att få rätt vaccinering till din hund. Du vaccinerar hos din veterinär.
  • Det är viktigt att du registrerar din hund hos Jordbruksverket. Alla hundar i Sverige ska enligt lag registreras.
  • Besök kenneln eller uppfödaren. Även om allt ser bra ut när man läser på i förväg, kan man få en helt annan uppfattning av att uppleva något på plats.
  • Ta reda på så mycket information om din nya hund som du kan. Om den bott på hem vet personalen bäst om historiken. Ha fortsatt kontakt med organisationen om något skulle hända. Det är även viktigt att läsa in sig på rasen för att vara säker på att den passar din livssituation och personlighet.