Rasklubb för American Hairless Terrier bildad

En AHT är helt naken hund med len hud och har oftast ögonbryn och morrhår. Rasens ursprung är gårdshund och är till storleken liten till medelstor, ca 30-41 cm i mankhöjd, och väger vanligen mellan 4 – 8 kg. Det är en alert och energisk hund som har lätt att lära.

Idag beräknas att det finns ca 150-200 hundar i Sverige. 2004 importerades den första AHT:n till Sverige från Finland. Därefter har rasen sakta men säkert fått fäste i Sverige, trots att den inte är erkänd av eller registreras hos Svenska Kennelklubben, SKK. I USA däremot är rasen på gång att bli erkänd av AKC, som har samarbetsavtal med FCI, det internationella förbundet som SKK tillhör. Finland är det europeiska land som har flest representanter av rasen, närmar 500 hundar, och en systerklubb, SaKaTe, är etablerad sedan 2005.

”Ett av våra mål för klubben är att den ska bli registrerad hos vår egen kennelklubb, SKK” säger Anders Daniels som är klubbens ordförande. Klubbens grundregler, stadgar och dokument, t ex RAS, har formats med SKK som förebild med tanke på att det ska passa in i SKK:s format den dag som klubben förhoppningsvis blir en del av SKK.

Den första AHT föddes 1972 i en kull med Rat Terriers. Valpen Josephine gavs bort till Willie och Edwin Scott, som började avla med tiken de fått. Nakna valpar efter Josephine kom inte förrän i hennes sista kull 1981, och två av dessa valpar blev starten för rasen.

Mer information om klubben finns på hemsidan www.kahts.se 

För mer information kontakta ordförande Anders Daniels 070-266 73 24 eller vice ordförande Ann-Katrin Johansson 070-862 84 05.