Rabies kan utrotas

En ny forskningsrapport från University of Glasgow, Skottland, berättar att rabies med relativt enkla medel kan utrotas.

Redan förra året bestämde Världshälsoorganisationen, WHO, och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, att de ska ha som målsättning att utrota rabies på hela jorden.

Människor som får rabies har oftast fått det via ett bett från en rabiessmittad hund. Genom att vaccinera 70 % av hundarna kan man i stort sett eliminera smittorisken totalt, enligt universitet i Glasgow.

Bill & Melinda Gates Foundation har varit med och sponsrat de tidiga försöken med vaccinationsprogrammen i låginkomstländer, med 10 miljoner dollar. Målet är att utrota sjukdomen helt.

Läs mer om forskningsrapporten här!