Ökad kontroll av hunddagis i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län har påbörjat en satsning på kontroller av bland annat hunddagis, kennlar och katterier i Uppsala län. Målet är att förebygga problem och öka kunskapen om djurskyddslagstiftningen hos dem som yrkesmässigt hanterar djur.  

Intresset för att driva tillståndspliktig verksamhet med djur har ökat i Uppsala län. De senaste två åren har antalet ansökningar per år fördubblats, under 2013 kom 26 ansökningar, jämfört med 13 stycken under 2011. Och trenden verkar hålla i sig, hittills under 2014 har det kommit 16 ansökningar till Länsstyrelsen. Verksamheter som kräver tillstånd är till exempel hunddagis, hund- och kattpensionat samt kennlar och katterier. I dagsläget finns cirka 200 tillstånd utfärdade i Uppsala län.

Nu planerar Länsstyrelsen att genomföra ett trettiotal tillsynsbesök för att kontrollera de som har tillstånd. Under tillsynsbesöken kontrolleras att djurskyddslagstiftningen följs och de ansvariga får information om något behöver åtgärdas och utvecklas.  Läs mer här.