Nyheter i Svenska Kennelklubbens utställnings- och championatregler
Foto: Getty Images.

Nyheter i Svenska Kennelklubbens utställnings- och championatregler

I utställnings- och championatregler för 2023 finns att läsa krav för de nya internationella championaten för juniorer och veteraner, om provkrav för grönlandshund samt två nya hundraser.

Från och med 2023 finns några nyheter i Svenska Kennelklubbens utställnings- och championatregler. Även om dessa regler gäller till och med 31 december 2026, sker en årlig revidering om så behövs, och justeringar bifogas som ett så kallat supplement.

Regler för internationell titel, juniorer och veteraner

Läs vad som gäller vid utdelande av internationellt juniorcertifikat och internationellt veterancertifikat, vilka hundraser kan tilldelas dessa och vilka krav som finns för att erhålla championattitlarna C.I.B-J och C.I.B-V.

Nya hundraser i grupp 3 och 8

Ett par nya raser finns med från och med 2023:

grupp 3: gos rater valencia
grupp 8: polski spaniel mysliwski

Provmerit krävs för grönlandshundar

Nytt är att även grönlandhund behöver provmerit för att erhålla C.I.B (internationellt utställningschampionat).

Läs mer:

Utställnings- och championatregler, gäller från 2023

Källa: https://www.skk.se/sv/nyheter/2022/12/nytt-ar—nyatitlar-regler-och-raser/