Ny hundförsäkring med marknadens högsta ersättning

Sveland Djurförsäkringar lanserar idag två nya hundförsäkringar för att i ännu högre grad tillmötesgå kundernas olika behov. Sveland Hund Maximal har förutom veterinärvårdsersättning med upp till 100 000 kronor även ett av marknadens mest omfattande villkor.

Trenden med allt mer avancerad veterinärvård har resulterat i att Sveland Djurförsäkringar har tagit fram två nya hundförsäkringar: Sveland Hund Maximal för de som vill ha en extra omfattande försäkring och den enklare Sveland Hund Special, som ger ett grundskydd till en låg premie. Läs mer här.