Nominera Årets tjänstehund

Svenska Kennelklubben instiftar den nya utmärkelsen Årets sociala tjänstehund för att lyfta fram de livsviktiga insatser som landets utbildade assistanshundar, vårdhundar och terapihundar gör varje dag. Priset delas ut på Stockholm Hundmässa 2014 som äger rum den 13–14 december.

Varje år nomineras flera duktiga sociala tjänstehundar till titeln Årets bragdhund och därför instiftar Svenska Kennelklubben ytterligare en utmärkelse. Sedan 1989 har Årets bragdhund tilldelats hundar som inte är utbildade tjänstehundar, men gör stora insatser såsom uppmärksammar brand, skrämmer oinbjudna gäster eller påkallar omgivningens intresse vid fara. Bragder som sker i det tysta och vanligtvis inte får stora rubriker.

Vilken hund kan vinna?
Den hund som har chans att utses till Årets sociala tjänstehund ska antingen vara en utbildad assistanshund, alltså en hund som används som hjälpmedel för en enskild förare. Som assistanshund räknas ledar-, service-, signal-, diabetes- och epilepsihundar.
Hunden kan också vara en utbildad vårdhund eller terapihund, som till skillnad från assistanshunden arbetar med många olika människor tillsammans med sin förare.

Juryn som utser vinnaren består av en representant från Assistanshundsrådet samt Ulf Uddman och Hans Rosenberg från Svenska Kennelklubben.

Årets bidrag ska skickas till Svenska Kennelklubben senast den 10 november 2014. Läs om hur nomineringen går till på Svenska Kennelklubbens webbplats, www.skk.se.