När regnbågsbron passerats
Foto: Getty Images

När regnbågsbron passerats

Det kommer en dag då vår trogna vän inte kan eller orkar vara med oss längre. För att hålla viktiga register aktuella så behöver du komma ihåg följande:

1.

Att avregistrera hunden i Jordbruksverkets Hundregistret. Du loggar in på samma sätt som när du registrerade in hunden i det obligatoriska registret.

Att komma ihåg detta innebär att nödvändig statistik är korrekt och att vi kan veta hur många hundar det finns i Sverige, vilka raser, ålder med mera. Det är kostnadsfritt att avregistrera hunden.

2.

Är du registrerad som ägare av hund hos Svenska Kennelklubben, SKK, så bör du anmäla din hunds bortgång även hos dem.

På samma sätt så bidrar du här med viktig information som främjar bland annat forskning och det avelsarbete man bedriver för bättre hundhälsa.

Källa: jordbruksverket.se och skk.se