Molly fortsatt etta på hundnamnstoppen

Molly är fortsatt ohotad etta på namntoppen, 6 266 hundar är registrerade med namnet Molly. Bella, Wilma och Ludde ligger en bit efter. Lite längre ned på namnlistan kan vi se att även om Zlatan ökar i popularitet så är Messi fortfarande ett populärart hundnamn. Även Chippen är betydligt vanligare. Läs mer/se namnlista på www.jordbruksverket.se