Medicinsk behandling av livmoderinflammation hos hund

En vanlig sjukdom hos tikar är varbildande livmoderinflammation (pyometra).

Den säkraste och mest effektiva behandlingen är att operera bort livmodern, men det kan hos vissa tikar finnas skäl att undvika sövning och operation. För att utvärdera det enbart medicinska behandlingsalternativet aglepristone i kombination med antibiotika, gjordes en undersökning av tikar som behandlats 2004-2013 på Universitetsdjursjukhuset, Sveriges Lantbruksuniversitet. Läs mer på www.slu.se.