Kropp och själ hänger samman – även hos hunden

Kropp och själ hänger samman - även hos hunden

Låsningar i själen sätter sig lätt som fysiska låsningar. Smärta i kroppen skapar sorg i själen. Att se och förstå helheten är viktigt. Kropp och själ är inte två åtskilda ting, de är flätade in i varandra. Vi har egentligen svårt att skilja den ena från den andra.

För att stilla själen kan vi behöva använda kroppen, för att stilla kroppen behöver vi ibland använda själen. Den där omtalade balansen sitter i detta, när kropp och själ är i symbios, när allt är helt. Våra hundar är inga undantag för detta.

Känslor i överflöd

Hon är en ung sprudlande donna med känslor i överflöd och känslorna är svåra att samla ihop. Hon saknar erfarenheten att förstå sitt känsloliv och istället följer hon med som ofrivillig passagerare på en hysteriskt fartfylld berg-och-dalbana. Ibland pirrar den skönt i magen och hon skriker av förtjusning men lika snabbt byts pirret i magen ut till olust, en bristande kontroll och skräcken sprider sig i hennes ansikte. Hon kastas mellan känslorna och kan inte kliva av. Det är tufft. Det är inte enkelt att vara känslosam.

Jag vill hjälpa henne. Vi använder kroppen för att nå in i känslolivet. Att fysiskt centrera sin energi hjälper själen få lugn. Hon använder hela sitt fokus till att göra styrkeövningen jag ber henne om. Alla känslor, all energi går in i kroppens muskler och hon upplever en stark känsla av kontroll. Där och då samlar hon ihop hela sig själv, fysiskt, psykiskt och själsligt. Vi upprepar några övningar och hon blir lugnare. Det hjälper. Det kräver hennes fulla närvaro och det där rusande känslolivet får ro en stund. Kroppen samlar ihop hennes själsligt.

Svårt att varva ner

Den fysiska energin pockar likväl på, den som behöver tämjas på något vis, lära sig hanteras. Den är hennes största tillgång men nu är den okontrollerbar och harmfull för henne. Efter en promenad, en helt vanlig promenad, har hon svårt att varva ner. Det tar timmar för myrorna i benen att ge med sig. Hon behöver få möjlighet att centrera sin fysiska energi. Låta henne få vara den som styr energin och inte tvärtom.

Så vi går i cirklar, runt och runt igen rundar vi busken som är närmast till hands. Ibland går vi tre minuter ibland tjugo. Det som behövs gör vi.

Redo att gå vidare

Att röra sig i en cirkel böjer kroppen i en mjuk båge, den här bågen hjälper kroppen att slappna av och sprida ett lugn i kroppen, vi gynnar då ett hälsosammare rörelsemönster och kroppshållning. Den upprepade kontrollerade och lugna rörelsen i en cirkel hjälper hunden att ”komma ner i varv” att lugna sig helt enkelt. Att hitta till punkten i sig själv av lugn. Vi hjälper hunden mobilisera kroppens energier till ett mer jordat läge. Det är som en form av meditation för hund där allt till slut blir tyst och stilla på insidan.

Hon avtar mer och mer i fart och hela hennes kropp slappnar av, då är hon redo att gå vidare. Vi lämnar busken. Där har vi lämnat alla myror i benen.

Det är så enkla ting som ska till. Det behövs inte alltid avancerade eller komplicerade lösningar. Hemligheten ligger i att se, förstå och respektera – den resan hunden är på.

Hon är en ung donna som behöver verktyg att hantera sig själv. Vem gör inte det mellan varven?

Sandra Tellström, Hundsteg

www.hundsteg.se