Hundarna känner av blodsockerfall

Att hundar anses kunna träna sig till att upptäcka blodsockerfall är ett påstående som i omgångar fått uppbackning i forskning.
Dessutom pågår ett regeringsuppdrag just nu att se över nyttjandet av diabeteshundar.

Av de 212 diabetiker och hundägare som besvarade ett omfattande frågeformulär från ett brittiskt forskarteam menade drygt hälften, 168 personer, att deras hund på olika sätt hade larmat vid minst en insulinkänning.
En tredjedel av hundarna hade gjort det vid upprepade tillfällen. ”Merparten av de gånger blodsockerfall inträffar” svarade hundägarna.

Flera landsting i Sverige använder sig nu av diabeteshundar. Däribland Västra Götalandsregionen som konstaterar:
”Kunskapen om diabeteshundar är bristfällig såväl hos vårdpersonal som hos diabetiker. En patient köpte hund, innan han själv visste att han kunde få hjälp av den ideella föreningen Svenska Service- och Signalhundsförbundet, SoS, att utbilda denna till diabeteshund.
Det kostar mellan 20 000-50 000 kronor att utbilda en hund. Visserligen finns det pengar att söka från olika fonder, men man får räkna med att betala den största delen själv plus de vanliga utgifterna som alla hundägare har.” Läs mer på www.nsk.se