Hundar kan känna lukten av cancer

Ett forskarteam i Milano har testat två hundar och deras förmåga att identifiera urinprov från patienter med prostatacancer. Hundarna hade 98 % träffsäkerhet och var mycket väl tränade i att upptäcka just prostatacancer. Trots att andra forskare har fått fram lika bra resultat med hundar, även gällande andra cancerformer, är metoden troligtvis för dyr för att använda just nu.

Dock är det en jobbig och påtaglig process för patienten att ta prover för prostatacancer, så av den anledningen kan ett urinprov vara att föredra. Vem vet – i framtiden är det kanske vanligt att hundnosar får hjälpa till att sätta cancerdiagnoser.

Läs mer om studien.