Hundar kan förhindra diabetes hos barn

Enligt en finsk studie kan daglig kontakt med hund under första levnadsåret minska risken för typ 1 diabetes. I undersökningen deltog fler än 3 000 barn. Alla hade riskgener för sjukdomen men i jämförelse hade lill-mattarna och lill-hussarna en halverad risk för att insjukna i typ 1 diabetes jämfört med barn som inte hade hund hemma.

– Vi har i tidigare studier visat att hundkontakt förebygger besvär som i luftvägsinfektioner. Nu kan vi visa att hemmahundar ger en säkerställt lägre risk att insjukna i typ 1 diabetes, säger professor Suvi Virtanen från finska Nationella institutet för hälsa och välfärd och en av forskarna bakom studien.

Läs hela artikeln på diabetesportalen.se.