Hundar gör livet meningsfullt
Att ha hund ger en många fördelar i livet. Hundägare är friskare och mår bättre än andra, tyder all forskning på. Bild Getty images

Hundar gör livet meningsfullt

Vilken hundälskare som helst skulle säga att livet är bättre med hund. Hunden håller oss sällskap, underhåller oss, gör helt enkelt livet mer meningsfullt.

Här är bara några exempel på hur viktig hunden är för oss människor.

1. Hundar lindrar stress

Enligt en studie som utfördes för mer än 30 år sedan av Aaron Katcher vid universitetet i Pennsylvania, så räcker det att leka, eller bara klappa om en hund för att sänka blodtryck och hjärtfrekvens, sakta andning och slappna av. Den studien backas upp av nyare forskning.

2.     Hundar är bra för ditt hjärta

Bokstavligen. I tidskriften ”American Journal of Cardiology” publicerades forskning om en studie av 369 hjärtinfarkspatienter ett år efter att de kommit hem från sjukhuset. Det visade sig att husdjursägare hade en mycket högre överlevnadsnivå än icke-husdjursägare. Forskningen drog slutsatsen att bindningen mellan människor och hundar minskar stress, vilket är en viktig anledning till kardiovaskulära problem.

3.     Hundar gör oss lyckliga och livet meningsfullt

Faktum är att bara titta på en hund kan göra dig lyckligare. En studie i Japan från år 2009 visade att det räcker med att bara se in i en hunds ögon för att öka din nivå av oxytocin. Andra studier har visat att äga en hund kan lindra depression, och det gäller särskilt för äldre vuxna. Man studerade en grupp personer som var 60 år och äldre som inte bodde ihop med en annan person, men däremot hade ett husdjur. Sannolikheten att de skulle diagnostiseras med depression var en fjärdedel mindre än de som var icke-husdjursägare.

4.     Hundar håller dig fysiskt aktiv

En kanadensisk studie visar att hundägare är mer benägna att delta i fysisk aktivitet än icke-hundägare. Faktum är att hundägare går på promenader i genomsnitt 300 minuter per vecka, medan icke-hundägare ”bara” går i genomsnitt 168 minuter i veckan.

5.     Hundar ökar våra sociala interaktioner med andra människor

Tänk på hur ofta du stannar för att prata med andra människor när du är ute med din hund, oavsett om det är grannarna eller nya vänner du möter på promenaden.

6.     En hunds luktsinne kan hålla dig frisk

Hundar kan upptäcka prostatacancer. De kan hjälpa dig att undvika mat du är allergisk mot. Hundar kan också tränas för att varna diabetiker om blodsockernivån.

7.     Hundar vill att vi tar hand om dem

Konrad Lorenz, den berömde österrikiske zoologen, förklarade att en hunds ansikte är som ett barn, en hunds ansikte lockar helt enkelt fram en medfödd omtanke hos människor.

8.     En hund kan göra dig mer attraktiv

En studie i Storbritannien där 700 personer tillfrågades visade att 60 procent ansåg att det är attraktivt att äga en hund och 85 procent sa att människor verkar mer lättillgängliga när de har hund. Källa: Amerikanska kennelklubben