Hundar fyndar värdefulla mineraler

I bergslagsskogarna och mer bestämt i Hällefors tar man nu hunden till hjälp för att hitta värdefulla mineraler. I ett unikt projekt har man där bevisat att hundar kan sniffa fram det man tidigare trott vara doftlösa mineraler. Och hundnosarna kan på så sätt minimera skador i samband med markundersökningar och leda till stora ekonomiska vinster. Läs mer och se bilder på www.sr.se.